MIKULČIN VRCH A OKOLÍ. V předchozích čtyřech reportážích z Mikulčina vrchu a jeho blízkého okolí jsme se věnovali historii lyžařských vleků, které zde vybudovaly a provozovaly oddíly z Uherského Brodu, Uherského Hradiště, Kyjova a Slavičína. V jejich blízkém okolí se kdysi nacházelo ještě několik dalších, z velké části soukromě provozovaných vleků.

Přímo v obci Lopeník, kousek vedle parkoviště u stezky vedoucí k rozhledně, stojí soukromý háčkový vlek se třemi podpěrami. Postaven byl asi před dvaceti lety. Vlek má dílčí součásti z vleku Transporty Chrudim typu VL 200, ale velká část je zřejmě domácí výroby. Je také atypický v tom, že závěs objížděl kladky na podpěrách z levé strany – standardně to totiž bylo u vleků od Transporty Chrudim ze strany pravé. Na vleku chybí některé části, a tak je pravděpodobné, že již není provozován.
Vlek ve Vyškovci Mezi tímto vlekem a kyjovským vlekem v Lopenickém sedle se nacházel 300 m dlouhý vlek Tatrapoma typu P nebo F. Vlek patřil místnímu rekreačnímu středisku (dnešní Monte Lope). Pravděpodobně byl instalován v 80. letech a zanikl v 90. letech. V terénu je stále patrný průsek, kudy vlek vedl.

Další vlek v katastru obce Lopeník se nacházel u staré kamenné školy v Bošáčkách na jihu obce. Jednalo se o standardní VL 200. V terénu již zůstaly pouze zbytky jeho konstrukce.

Na západní straně vrcholu Mikulčina vrchu, u bývalého rekreačního střediska Slováckých strojíren Uherský Brod (dnes Horská chata Arnika), postavil v roce 1983 n.p. Silnice Brno (závod Uherské hradiště) 190 m dlouhý lyžařský vlek s převýšením 40 m. Jednalo se vlek vlastní výroby postavený podle vzoru vleku VL 200-1 od Transporty Chrudim. Sjezdovka pro pokročilé lyžaře vedla v průseku vytyčeném pro vedení vysokého napětí. Pro začátečníky pak byla určena sjezdovka vedená po louce u malých chatek, na kterou se od vrchní stanice vleku muselo přejet po úzké lesní cestě. Vlek fungoval přibližně do roku 2010, avšak pouze pro soukromé účely. V následujících letech lesní dělníci při práci poškodili obě stanice vleku, čímž byl provoz vleku definitivně ukončen.

Na opačné straně Mikulčina vrchu, v obci Vyškovec, se nacházely další dva kratší vleky. První z nich byl instalován v 80. letech u horské chaty Valmont (dnes Vyškovec), kde jej provozoval lyžařský oddíl Zeveta Bojkovice. Dle některých pramenů zde nejdříve stával krátký háčkový vlek, který později nahradil talířový vlek EPV 300 s délkou téměř 300 m a převýšením 85 m. Tento vlek byl kolem roku 2013 demontován. Nový majitel chaty uvažoval v roce 2015 o vybudování nového, 400 m dlouhého vleku. V úvahu přicházelo i přesunutí talířového vleku z Myšáčky vedoucího paralelně s dvoukotvou BLV-2. Nicméně tento vlek v té době již nesplňoval technické a bezpečnostní požadavky, a tak k jeho přestěhování nedošlo. Ze záměru postavit nový vlek nakonec bylo ustoupeno úplně.

Druhý vlek ve Vyškovci, v jeho jižní části blízko památníku amerických letců, provozovaly Technické služby Uherské Hradiště. Tento talířový vlek vlastní konstrukce vybudovaný v 80. letech byl již demontován.

Úplně na závěr se ještě vrátíme ke klubu, se kterým jsme reportáže z Mikulčina vrchu odstartovali – TJ Spartak Uherský Brod. Ten v 60. – 70. letech plánoval na Myšáčce nahradit lyžařský vlek lanovou drahou. Tento záměr však byl opuštěn v samém počátku z důvodu nemožnosti získat lanovou dráhu s dostatečnou přepravní kapacitou. Na konci 70. letech měl dále vyrůst ve spodní části Myšáčky krátký vlek a prodloužit tak sjezdovku FIS asi o 200 m. Dle popisu v technickém nákresu se mělo jednat o vlek VL 200. Část sjezdovky byla vykácena, ale ke stavbě vleku nikdy nedošlo.

V 60. letech, před stavbou vleku na svahu Lopata, uvažoval brodský klub o výstavbě vleku v Lopenickém sedle v místech, kde později vedl vlek „kyjovský“. Na rozdíl od něj měla být jeho trasa vedena více východním směrem s délkou 800 m (sjezdovka dlouhá 1000 m) a převýšením 220 m. Klub tenkrát kvůli lepší dostupnosti upřednostnil výstavbu vleku na svahu Lopata.

V blízkosti spodní části svahu Lopata se podle zprávy jednoho našeho čtenáře nacházel ještě v 90. letech 200 m dlouhý zvratkový vlek. O tomto vleku se nám však nepodařilo získat více informací. Trasy všech zmíněných vleků jsou zakresleny na mapách dostupných v přiložené fotogalerii.

Je zřejmé, že ani důkladný průzkum, který vydal na pět podrobných reportáží, ještě zcela nepokryl veškeré informace o lyžařských vlecích v oblasti Mikulčina vrchu, ve které je v současnosti provozována už jen jediná sjezdovka - Lopata, obsluhovaná dvěma moderními vleky Tatralift.

Děkujeme starostovi obce Vyškovec panu Bohumilu Hodulíkovi za informace k vlekům v jeho obci a panu Jířimu Kamasovi, který se zasloužil o výstavbu vleku VL 200-1 u dnešní Horské chaty Arnika. Dílčí informace pak podali Jaroslav Hanke, Stanislav Absolon, Petr Podest, Richard Guryča a další pamětníci z lyžařských oddílů TJ Spartak Uherský Brod a TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště.
Vydáno: 30.1.2022


Aktualizace: