JELENOVSKÁ - ČÁST 2/2: KLUB LYŽAŘŮ VALAŠSKÉ KLOBOUKY. V druhé části reportáže z Jelenovské se podíváme na lyžařské vleky, které se nacházely pod dnešním hotelem Jelenovská. Ty postavil a provozoval lyžařský oddíl v rámci TJ Spartak Valašské Klobouky - dnes Klub lyžařů Valašské Klobouky (interaktivní mapa). V roce 1968 lyžařský oddíl zahájil výstavbu prvního vleku nad Brumovskou silnicí. Jednalo se o zvratkový vlek s délkou 320 m velmi podobné konstrukce jako byl vlek ve "špici" provozovaný ZPS (viz. naše minulá reportáž). Strojovna, která byla součástí spodní stanice, se nacházela v dřevěné boudě asi 40 m nad silnicí. V roce 1976 nahradila původní horní vratnou stanici lomová stanice, na které vlek zatočil o 15° doleva, a byl protažen úzkým lesním průsekem až k rekreačnímu středisku ZPS, nacházejícímu se vedle dnešního hotelu Jelenovská. Toto prodloužení si vyžádalo rovněž instalaci výkonnější pohonné jednotky. Vlek měl ve výsledku celkem 24 podpěr a se svojí délkou 750 m se pravděpodobně jednalo o nejdelší postavený zvratkový vlek vůbec. Ve vrchní části byl pro sjezdovku využit lesní průsek vedení vysokého napětí. Nejdelší sjezdovka, na které se konaly i závody v obřím slalomu, měla délku 850 m. Následně v roce 1980 bylo ve spodní části vleku (po lomovou stanici) vybudováno umělé osvětlení. V roce 1983 došlo k výstavbě druhého, 150 m dlouhého vleku na pravé horní straně blízkých Pechancových luk. Vedle tohoto vleku byl v lednu 1986 uveden do provozu druhý vlek s délkou 338 m, přičemž v obou případech se jednalo o vleky s pevně uchycenými talířovými závěsy vyrobené svépomocně. Kratší, 150 m dlouhý talířový vlek, měl být v roce 1988 přesunut blíže k lyžařské chatě. Byla však přestěhována pouze vrchní stanice a k jeho zprovoznění v nové trase nikdy nedošlo.

Na konci 80. let se objevily první plány na modernizaci areálu. V první variantě bylo plánováno zkrátit zvratkový vlek na původní délku, tedy po lom trasy - vlek by tak obsluhoval jen krátký slalomový svah. Lesním průsekem by pak v přímé trase až k Brumovské silnici vedl nový vlek, pravděpodobně od Transporty Chrudim. Z důvodu neposkytnutí dotace bohužel z tohoto plánu sešlo. Druhou, rovněž nerealizovanou variantou, bylo prodloužení vleku na Pechancových lůkách až nad lyžařskou chatu. Po roce 2000 již dlouhý zvratkový vlek dosluhoval a v roce 2006 s příchodem nových předpisů pro provoz lyžařských vleků jej již nebylo možné dále veřejně provozovat. Do roku 2009 pak ještě sloužil pouze pro členy klubu, aby pak v roce 2009 začala jeho postupná demontáž. Město Valašské Klobuky si nechalo v roce 2008 vypracovat projekt, kdy by starý zvratkový vlek nahradil dvoumístný kotvový vlek. V roce 2009 byl projekt přepracován a namísto vleku se počítalo s vybudováním čtyřsedačkové lanovky, jejíž horní stanice by se nacházela pod hotelem Jelenovská. Z finančních důvodů projekt nebyl realizován. Zatím poslední projekt vznikl v roce 2013 a nechal si jej vypracovat hotel Jelenovská. Počítal s vybudováním čtyřsedačkové lanovky, která by vedla až nad chatky ZPS. Kromě lanovky se počítalo s výstavbou dvou na sebe navazujících vleků vedených v její blízkosti. Stejně jako předchozí projekty i tento realizován nebyl.
Pechancovy lůky Pechancovy lůky V roce 2013 se vyměnilo vedení Klubu lyžařů VK, které si dalo za cíl udržet ve Valašských Kloboukách dnes již devadesátiletou tradici sjezdového lyžování, a také udržet v provozu zanedbanou lyžařskou chatu. Díky nadšení a úsilí členů se oba tyto cíle daří splnit. Byl modernizován vlek na Pechancových lůkách, který se v lednu 2017 znovu po sedmi letech rozjel. Postupně je rekonstruována také lyžařská chata. Klub lyžařů VK na svém svahu pořádá při dobrých sněhových podmínkách veřejné závody v obřím slalomu a mimo zimní sezonu běžecký závod Klobucký hrb. Vlek na Pechancových lůkách je tak posledním ze šesti vleků, který zůstal na Jelenovské v provozu.

Pozn. v interaktivní mapě lze aktivovat v levé části vrstvu „projekty“, kde jsou zakresleny všechny kdysi plánované lyžařské vleky a čtyřsedačková lanovka.

Tato reportáž vznikla díky ochotné pomoci pana Aleše Fialy - člena současného vedení Klubu lyžařů Valašské Klobouky, který poskytl podklady z archivu svého otce Ivana Fialy, za jehož dlouholetého vedení lyžařského oddílu se postavily všechny vleky a také lyžařská chata. Tímto mu velmi děkujeme!
Vydáno: 16.5.2019


Aktualizace:
-