BRNĚNEC. Cestou po hlavním tahu z Brna na Svitavy si lze v obci Brněnec po levé straně, za někdejší textilní továrnou Vitka (tzv. Schindlerovou továrnou), všimnout krátkého, ale strmého svahu. Zde byl v roce 1977 vybudován přibližně 200 m dlouhý háčkový lyžařský vlek překonávající převýšení 65 m se spodní stanicí v nadmořské výšce 400 m. Brněnec Vlek byl postaven podle vzoru Transporty VL 200-1, kdy některé jeho součásti byly originální z Transporty, ale velká část byla vyrobena svépomocí. Díky konstantnímu sklonu mohlo být vedle vleku nainstalováno paralelní lano pro spouštění závěsů od výstupiště vleku ke spodní stanici (Transporta Chrudim jej standardně nabízela k vlekům VL 200-1, ale profil svahu ne vždy umožňoval jeho instalaci). Na jeho stavbě měla zásadní podíl zmíněná textilka. Vlek provozoval oddíl Jiskry Brněnec. Nevýhodou tohoto svahu byly jeho až příliš velký sklon a chybějící bezpečný dojezd. Na druhou stranu se díky tomu místní děti naučily lyžovat opravdu dobře. V 90. letech byla plánována modernizace areálu sestávající z výměny háčkového vleku za moderní typ s pevnými unašeči a vybudování zasněžování. K realizaci tohoto záměru ale nikdy nedošlo. Následně vlivem výše zmíněných nevhodných parametrů svahu a hlavně nedostatku sněhu bez možnosti zasněžování byl provoz lyžařského vleku v 90. letech ukončen. Kolem roku 2010 byl provoz vleku znovu obnoven, ale opět vlivem nepříznivých sněhových podmínek brzy skončil.

Za informace k historii lyžařského areálu děkujeme starostovi obce Brněnec panu Blahoslavu Kašparovi, a panu Jiřímu Culíkovi, který se podílel na provozu lyžařského vleku.
Vydáno: 1.11.2022


Aktualizace: