BĚLČICE - ZÁVIŠÍN. Zatímco historie osobních dopravních zařízení v některých našich střediscích trvá již déle než půl století, jiné lyžařské lokality sloužily svému účelu jen několik sezon. Příkladem takové byl luční terén na severním svahu Hliničního vrchu nedaleko Závišína, v katastru Bělčic v okrese Strakonice, kterému okolnosti dopřály jen tři roky existence.

Vlek byl postaven v roce 1981 z iniciativy pracovníků k. p. Tesla, a dále za pomoci členů Svazu požární ochrany Závišín a Hornosín. Využití pozemku v zimním období pro lyžování povolilo JZD Bělčice. Součástky pro 150 m dlouhý háčkový vlek byly získány z vyřazeného a odepsaného lyžařského vleku s benzinovým automobilovým motorem z Nových Hutí na Šumavě, které věnoval k. p. Tesla. Vlek byl zprovozněn a upraven tak, aby mohl být po každé sezóně z pozemku odklizen do dřevěné kabiny s motorem.
Závišín Přednostními uživateli vleku byly děti, kterým rodičovský doprovod vyzvedl u obsluhy vleku známky, jejichž počet odpovídal maximálním možnostem kapacity vleku. Pokud nebyl vlek plně vytížen dětmi, které měly přednost, svezli se dobře i dospělí. Samotný vlek nebyl provozován s cílem generovat zisk - každý uživatel po skončení provozu jen zaplatil podíl částky potřebné na úhradu benzinu, oleje a chladicí kapaliny. Snadný přístup k vleku a podélné parkování u jeho dolní stanice umožňovala stará silnice propojující Blatnou se Závišínem. Počasí provozu přálo a sněhové podmínky za celou krátkou dobu existence areálu umožnily jeho každoroční provoz, přičemž pro případ úbytku sněhu byly prostory nástupu a výstupu z vleku opatřeny plastovými rohožemi.

Provoz oblíbeného a okolí jediného areálu pro sjezdové lyžování ukončila krádež ocelového tažného lana z uzamčené strojovny v průběhu léta. Zklamaní obětaví provozovatelé pak již jen odklidili zbylé vybavení vleku. I přes plán výstavby moderního vleku na nedalekém severním svahu Vinice již v blatenském regionu od té doby další vlek nevznikl.

Za zaslání podkladů pro tento článek děkujeme panu Antonínu Holubovi!
Vydáno: 14.6.2020


Aktualizace: