VRTĚŽÍŘ. Zatímco po řadě opuštěných lyžařských areálů dosud zůstávají v terénu chátrající přepravní zařízení a další nepřehlédnutelné prvky, po jiných již v krajině nezbyly již téměř žádné stopy. V hustém lese Hornosvratecké vrchoviny, nad osadou Vrtěžíř u Štěpánova nad Svratkou, můžete například narazit na dva od sebe zhruba 100 m vzdálené sloupky se STOP-tlačítky, která bývala součástí bezpečnostního zařízení pro lyžařský vlek Lyžařského oddílu Klubu turistů a lyžařů Brno. Vrtěžíř Severní svah nad Vrtěžíří byl vybrán pro vytvoření tréninkové základny v roce 1970 po neúspěchu při jednání o instalaci vleku na svahu Nutrie u nedaleké Nedvědice. Díky vysoké brigádnické aktivitě členů nově vzniklé TJ Klubu turistů a lyžařů Brno se po započetí výstavby v roce 1971 podařilo již v lednu roku 1972 ve Vrtěžíři zprovoznit kotvičkový vlek Transporta VL 200, který na své 220 m dlouhé trase překonával převýšení 70 m. Z možných variant návratu závěsů od výstupu k dolní stanici bylo v případě strmé trasy vrtěžířského vleku využito paralelního lana, po kterém byly závěsy samospádem posílány a u dolní stanici zastavovány nárazem do koženého plátu. Vlek byl veden lesem a od horní stanice lyžaři dalším průsekem vyjížděli na širokou louku po jeho levé straně, která v závislosti na vzdálenosti od vleku nabízela varianty sjezdu lišící se ve své náročnosti. Hned v následujícím roce byla u dolní stanice dokončena stavba obslužné budovy se zázemím pro lyžařský výcvik dětí, pro které byl v mírné části louky později instalován zhruba šedesátimetrový lanový vlek. Tento pak býval přes léto ze svahu odklízen.

Dalšího rozvoje lyžařských možností se areál dočkal v polovině 80. let, kdy byl kotvičkový vlek nahrazen talířovým typu EPV 300 (výrobce Slovšport Žilina). Trasa vleku byla navíc prodloužena o dalších 100 m a od horní stanice pak průsekem vytvořen nástup do zadní části lučního terénu, čímž se vytvořila nová varianta sjezdu vhodná zejména pro méně zdatné lyžaře.

Od 90. let se provozovatelé začali potýkat s nedostatkem sněhu, terény navíc již nesplňovaly nároky členů klubu. Tento se proto odhodlal v roce 2011 k prodeji celého areálu a přesunutí vlastních aktivit na novou základnu v Orlických horách. Technologie vleku byla z průseku nad Vrtěžíří před několika lety z terénu zcela odstraněna, tedy až na dva zmíněné sloupky s bezpečnostními tlačítky.

Za informace a dobové fotografie děkujeme panu Martinu Mrázovi z Lyžařského oddílu KTL Brno.
Vydáno: 24.10.2020


Aktualizace: