TRNAVA. Jen pár kilometrů severně od Slušovic se nachází obec Trnava, kde v současnosti fungují dva lyžařské areály. První a starší z nich provozuje SK Lyžařský klub Trnava v jižní části obce. Ten druhý se nachází v severní části obce u rekreačního střediska. Následující text je věnován historii lyžařského areálu SK Lyžařský klub Trnava.

Myšlenka vybudovat lyžařský vlek vznikla v zimních měsících roku 1981. Zapojilo se 42 zájemců z dolního konce Trnavy, často celých rodin. Stavbu řídil tehdejší předseda oddílu pan Miroslav Gargulák. Podmínkou zahájení uvažované výstavby bylo složení 100 Kčs do základního fondu a příslib brigád na stavbě vleku. Finance se získávaly například sběrem železného šrotu. Byla zakoupena technická dokumentace zvratkového vleku od pana Josefa Šperky (p. Šperka, povoláním konstruktér ve firmě Baťa a Svit, vymyslel tzv. zvratkový systém a postavil první zvratkový vlek v roce 1957 let na Kohútce). Dílčí části vleku se vyráběly v garážích a dvorech, složitější díly pak v podnicích, kde pracovali členové lyžařského oddílu. V říjnu 1981 je 260 m dlouhý vlek hotov a uveden do provozu. V závěru roku 1981 je také po celé trati vleku vybudováno osvětlení pro večerní lyžování. Povedlo se dnes již nevídané – původní rozpočet stavby vleku bez stavebních a terénních úprav byl 120 tis. Kčs, skutečné náklady však dosáhly jen asi 20 tis. Kčs. Bylo odpracováno 1570 brigádnických hodin, kdy se brigádníci na svahu scházeli každou neděli dopoledne vždy s hojnou účastí i elánem.
trnava trnava Členové oddílu, brigádníci, dostávají volné vstupenky na 5 let dopředu. Tehdejší vstupné činilo 8 Kčs pro dospělé a 4 Kčs pro děti na celý den lyžování. První sníh napadl již v polovině listopadu a o lyžařský vlek byl v Trnavě i okolí obrovský zájem. Obsluhu vleku zajišťovalo 25 vyškolených dvojic zdarma. Po úspěšné první sezóně je již v jarních měsících zakoupen silnější hnací stroj z lyžařského vleku z Portáše od TJ Gottwaldov. Na stroji je provedena generální oprava a přidána elektromagnetická brzda. Původní hnací stanice je odprodána za symbolickou cenu 500 Kčs do oddílu lyžování Všemina.

Lyžařský vlek ale po 18 letech provozu dosluhuje. Jsou opotřebeny hnací mechanismy, kladkové baterie, elektrická zařízení, ale hlavně zařízení vleku již nevyhovuje tehdy platným bezpečnostním předpisům. Možnosti jsou pouze dvě - buď vlek odstavit nebo postavit nový. Díky příspěvkům sponzorů a firmě GANAS, která se nabídla nový vlek levně vyrobit, bylo rozhodnuto o zakoupení technické dokumentace k novému vleku opět od konstruktéra pana Josefa Šperky. Tentokrát se jednalo o moderní vlek s pevně uchycenými talířovými unašeči. Vlek byl postaven a uveden do provozu v roce 1999. Starý zvratkový vlek byl odprodán chatařům do Velkých Karlovic.

Díky nadšení členů lyžařského oddílu funguje lyžařský vlek i dnes. V případě dobrých sněhových podmínek si zde lze zalyžovat za přívětivou cenu. Svah je upravován rolbou, ozvučen a osvětlen.

Tato reportáž je založena na textu, který je v detailnější podobě k dispozici na stránkách lyžařského klubu. Historické i aktuální fotografie vleku nám ochotně zaslal a podrobnější informace doplnil pan Roman Gomola, současný předseda lyžařského klubu. Tímto tu velmi děkujeme!
Vydáno: 7.11.2019


Aktualizace:
-