SLOPNÉ. Zvratkové vleky, hojně budované především v 70. letech, byly v 90. letech již komfortně nedostačující, a proto je někteří provozovatelé přestavovali na vleky s pevně uchycenými talířovými unašeči. Takováto přestavba znamenala mimo jiné vyměnit spodní a vrchní stanici a upravit podpěry. Příkladem takovéto přestavby byl vlek v obci Slopné na Zlínsku. Počátky prvního zvratkového vleku ve Slopném sahají do roku 1984, kdy vedení TJ Sokol s tehdejším předsedou panem Františkem Mlýnkem vytipovalo lokalitu na severním konci vesnice (mapa). Byla navázána spolupráce s JZD Olšava a po dohodě se začaly svařovat podpěry, dolní a horní stanice, zajistilo se lano, motor a přívod elektřiny od nejbližšího rodinného domu. Stavba vleku začala 1. 12. 1984. Lano se natahovalo v lednu ve velkém mrazu a vlek byl zprovozněn již 25. ledna 1985. Jako zázemí tehdy fungovala vypůjčená malá maringotka. Brzy se zjistilo, že je vlek krátký a výstupní stanice se posunula až k lesu. Následovalo budování osvětlení svahu. Dodatečně byl celý vlek zkolaudován. Koncem listopadu 1986 se začala stavět lyžárna a ohřívárna.
Slopné V roce 1996 proběhla modernizace vleku, v rámci které byl zvratkový vlek přestavěn na vlek s talířovými unášeči a zároveň byla vybudována nová lyžárna, která dostala název Hlaďáčka. V roce 2006 však přišla nová legislativa, která kladla vyšší nároky na provoz lyžařských vleků. Aby bylo možné vlek nadále provozovat, bylo nutné provést jeho rekonstrukci. Existovala možnost provést rekonstrukci menšího rozsahu, která by však umožnila provoz jen na zhruba dalších 5 let. Díky velkému úsilí zainteresovaných lidí v čele s Antonínem Váňou, místostarostou obce a předsedou TJ Sokol, se podařilo zakoupit nový vlek KV400 od zlínské firmy MOMENT. Z původního vleku zůstaly pouze spodní a vrchní stanice. Součástí generální rekonstrukce bylo také dodání nového osvětlení podél celé trasy vleku. Nový vlek se poprvé rozjel 10. 1. 2008. Lyžařský svah ve Slopném tak dnes nabízí slušnou délku téměř 400 m s převýšením 90 m a možností večerního lyžování při umělém osvětlení.

Velké poděkování za spolupráci při psaní textu patří Jakubovi Váňovi a Pavlu Misařovi ml. z lyžařského oddílu ve Slopném.
Vydáno: 30.1.2019


Aktualizace:
-