SKUTINA - DLOUHÉ. Na severní straně vrchu Skutina u Jiráskovy cesty, na půli cesty mezi Olešnicí v Orlických horách a Novým Hrádkem, vybudovali přibližně v roce 1980 lyžaři z TJ Dobruška lyžařský areál se dvěma na sebe navazujícími háčkovými vleky. U spodní stanice dolního vleku byla mezi lety 1991-1992 vybudována chata (nahradila původní maringotku), která sloužila jako zázemí pro lyžařský klub. Svah slušných parametrů (délka 400 m, převýšení 90 m) byl využíván pro výcvik mládeže a konaly se zde pravidelně lyžařské závody. Oba vleky pocházely z Transporty Chrudim. Spodní, 220 dlouhý, byl zakoupen nový. Jednalo se o modernizovanou verzi vleku VL 200 s označením VL 200-1. Na tento spodní vlek navazoval vlek druhý, zakoupený již jako použitý. Zde se jednalo o původní verzi VL 200 s délkou 190 m. Podél vrchního vleku bylo také vybudováno osvětlení. Veškeré práce na údržbě areálu probíhaly svépomocí, kdy se aktivně zapojovali rodiče dětí, které se zde učily lyžovat. skutina skutina Ač byl areál vybaven v té době velmi rozšířeným typem vleků, přesto byl v něčem unikátní, a to systémem pro svoz závěsů z horní stanice dolů. Zatímco standardně bylo vedle vleků VL 200 nataženo statické lano, po kterém se závěsy posílaly skluzem dolů, zde byly pro tento účel u obou vleků z opačné strany podpěr instalovány další (svozové) vleky s 5 mm lanem a vlastním pohonem. Mezi spodním a horním svozovým vlekem byla vyrobena výhybka a krátká dráha z plechu, přes které závěs z horního svozového vleku sklouznul na svozový vlek spodní. V případě, že se lyžovalo pouze na vrchním vleku, výhybka se vypojila a závěsy sjížděly pouze ke spodní stanici vrchního vleku.

V 90. letech, po vybudování lyžařského areálu v blízké Olešnici v O. h., zájem veřejnosti o lyžování na Skutině opadl na minimum. K tomu se přidalo několik špatných zim, kdy areál nebyl téměř v provozu. V roce 2006 jely vleky naposled a následně v roce 2012 byly prodány za symbolickou cenu soukromému majiteli.

Za informace k historii vleků děkujeme panu Milanu Sychrovskému, bývalému členu a trenérovi mládeže v TJ Dobruška, který se účastnil výstavby areálu. Poděkování patří také panu Petru Poláčkovi, který nám upřesnil datum ukončení provozu areálu a zaslal historické fotografie.
Vydáno: 26.9.2019


Aktualizace:
4.10.19 - doplněny historické fotky z provozu vleku