RUPRECHTOV. Pro jediný lyžařský vlek v okrese vytipovali členové lyžařského oddílu TJ Vyškov severní svah na okraji Ruprechtova v Drahanské vrchovině (mapa). Po získání souhlasu příslušných úřadů byl na podzim 1972 zakoupen kotvičkový vlek Transporta VL 200 (13900 Kčs byla tehdy cena vleku včetně padesáti závěsů, za montáž zařízení bylo uhrazeno 4242 Kčs), přičemž náklady sdílely vyškovská a ruprechtovská TJ. Ze strany obce pak bylo zapotřebí zajistit vybudování elektrické přípojky (náklady 3200 Kčs). Nezanedbatelným příspěvkem bylo i 1000 brigádnických hodin v rámci „akce Z“, pro kterou svůj volný čas věnovali převážně členové vyškovské TJ. Koncem roku 1972 již byla instalace vleku, který na své 130 metrů dlouhé trase překonával třicetimetrové bez využití podpěr, dokončena. Další významnou investicí do lyžování v Ruprechtově bylo zatrubnění potoka v roce 1979, kterým byla zvýšena bezpečnost na dojezdu sjezdovky (náklady 20000 Kčs).

Sice krátký, ale členitý a výborně dostupný svah sloužil lyžařské veřejnosti celkem patnáct let. V roce 1988 již technický stav zařízení vyžadoval další investice, nicméně firma, která plánovala správu vleku převzít a jeho obnovu zaštítit, od svého záměru po privatizaci v roce 1993 ustoupila. Tímto byl osud vleku zpečetěn - na popud majitelů pozemků byl prostor dolní stanice vyklizen a bývalou sjezdovku tam připomíná pouze zbytek napínání dolní stanice, základy obslužné budovy a přemostění potoka. Povalená horná stanice vleku, nyní již zcela zarostlá, tak zůstává poslední připomínkou sjezdového lyžování v Ruprechtově.

Za laskavé poskytnutí podkladů pro tento článek děkujeme starostce obce Ruprechtov, paní Světlaně Švarcové.
Vydáno: 21.4.2019


Aktualizace:
26.11.21 - přidána fotka z provozu