ROKYTNICE NAD JIZEROU - HORNÍ DOMKY. Nedostatečného lyžařského věhlasu se dostává Rokytnici nad Jizerou, která v rámci středisek v ČR vykazuje hned několik rekordních parametrů. Vede v počtu vleků (v současnosti se jich v katastru Rokytnice dá napočítat kolem čtyřiceti), provozovaných ve více než deseti samostatných lokalitách. Mezi nimi výrazně vyniká areál Horní Domky využívající jihozápadního svahu Lysé hory. Najdeme zde nejvýše položenou lanovku použitelnou v ČR pro sjezdové lyžování, umožňující sjezdy začínající v nadmořské výšce 1310 m. Modrá sjezdovka, překonávající převýšení 652 m, je se svými 3185 m nejdelší sjezdovou tratí v ČR (teoreticky delší sjezdovky ze Šeráku v Ramzové a Runda na Klínovci nevykazují v některých úsecích charakter sjezdové tratě). Nicméně jedinečných prvků najdeme v historii areálu více. rnjhornidomky Úplně nejstarším přepravním zařízením na svazích Lysé hory byl lanový vlek provozovaný nad Dvoračkami v prostoru pod Kotelským sedlem. První vlek s oběžným systémem pak byl vybudován v roce 1954 svépomocí ze součástek původně určených pro lesní lanovky. Od roku 1955 mohli lyžaři začít využívat jeho 800 m dlouhou trasu. Ve shodném průseku tento tzv. dřevařský vlek nahradil v roce 1965 dvojmístný vlek Transporta VL 1000 zvaný Dědek, který na delší, 1250 m dlouhé trase, překonával 390 m převýšení, a obsluhoval sjezdovou trať vedenou po své západní straně. I přes značnou vzdálenost od okraje obce si svah brzy získal značnou oblibu a rostoucí zájem si vyžádal výstavbu dalších vleků Transporta: v roce 1969 přibyl 623 m dlouhý vlek Slalomák s dolní stanicí v sousedství vleku Dědek, přístup z obce a obsluhu méně náročných terénů pak zajistil od roku 1972 1180 m dlouhý vlek Přibližovák. Na úctyhodnou délku 1566 m pak byl v roce 1973 protažen samotný vlek Dědek, přičemž byla mírně navýšena i jeho přepravní kapacita (z 250 na 310 os./hod.). Postupných změn doznaly i sjezdové tratě – pro svou přílišnou náročnost byla dolní část sjezdovky z Lysé hory překlasifikována na slalomový svah a nová modrá sjezdovka byla vedena větším obloukem s prodloužením v dolní části. Po východní straně vleků pak byla vytyčena červená sjezdovka, která spolu s modrou v 80. letech představovala dvě ze tří krkonošských sjezdových tratí způsobilých pro závody ve sjezdu mužů a žen (tou třetí byla červená ve Svatém Petru).

Naprostý unikát na svazích českých hor představoval odpojitelný vlek francouzské firmy Montaz Mautino, vystavěný souběžně s vlekem Dědek v roce 1976. Oficiálně uváděná délka vleku 1640 m, která by znamenala nejdelší vlek v ČSSR, se s ohledem na shodnost trasy se sousední Transportou zřejmě nezakládala na skutečnosti. Ve své době se však dozajista jednalo o vlek nejrychlejší (cca 4 m/s) a s nejvyšší hodinovou přepravní kapacitou (690 os./hod.) a převýšením (510 m) v Čechách. Mnoho let se jednalo o jediný vlek Montaz na našem území, teprve nedávno byly dva další pořízeny po vyřazení z francouzských Alp do střediska Králičák. Jedinou podobnou akvizicí v ČSSR byl lyžařský vlek Floch na Martinských holích, který v roce 1974 postavila Poma. Nedlouho poté se již odpojitelné vleky začaly vyrábět licenčně pod značkou Tatrapoma v Kežmarku, přičemž v roce 1982 jeden takový nahradil Transportu VL 500 Slalomák. Díky své lomené trase získal nejen svůj název „Zalomený“, ale umožnil rozšíření profilu sjezdovky a v porovnání s původní Transportou mohl mít i delší trasu (892 m). Od Tatrapomy pak byly na Horní Domky získány ještě dva kratší vleky s fixními teleskopickými unašeči: v roce 1981 to byla 386 m dlouhá Tatrapoma F zvaná Křížek, obsluhující osvětlenou sjezdovku v dolní části svahu, a v roce 1987 340 m dlouhá Tatrapoma P „Kaprun“, instalovaná na mírný luční terén paralelně s vlekem Přibližovák.

Následující roky provozu byly spojeny s ekonomickými problémy - po výstavbě odpojitelné čtyřsedačkové lanovky od firmy Doppelmayr v roce 1996, která v prodloužené trase nahradila vlek Dědek a vedla ke zkrácení vleku Montaz, se Rokytnice nad Jizerou stala nejzadluženějším městem v ČR. Další výraznější investice do přepravních zařízení v podobě fixní čtyřsedačky od stejného výrobce, které nahradila vlek Přibližovák, se areál dočkal až v roce 2006. I přes tyto nesnáze vidí územní plán Rokytnice nad Jizerou budoucnost lyžování na Lysé hoře a v ostatních rokytnických areálech optimisticky. Na mírných jižních svazích nad horním centrem je plánována výstavba dvou lanových drah délek 960 a 870 m, jejichž sjezdovky by se pomocí jedné či dvou kratších lanovek dlouhých 350 a 230 m napojily na areál Horní Domky. Územní plán také počítá s výstavbou dlouhých traverzů, kterými by se Horní domky lyžařsky propojily s druhým největším rokytnickým areálem Studenov. Nedávná územní studie navrhuje toto propojení ještě posílit 2900 m dlouhou lanovkou a dalšími přepravními zařízeními, díky kterým by areály byly lyžařsky navázány na nově vytvořené nástupní místo přímo v údolí Jizery. Za zaslání dobových fotografií pro tento článek děkujeme panu Miroslavu Erlebachovi.
Vydáno: 3.5.2020


Aktualizace:
-