PRŽNO. V obci Pržno u Vsetína započala v roce 1966 výstavba 260 m dlouhého zvratkového lyžařského vleku. Vlek postavili členové turisticko-lyžařského oddílu při TJ Spartak Jablůnka za vydatné pomoci místní Zbrojovky, odkud byla dodána většina dílů vleku. Konstruktéři vleku se inspirovali v té době již téměř deset let fungujícím vlekem na Kohútce provozovaným klubem TJ Gottwaldov, u kterého si také nechali vyrobit kovové čelisti kotev, tzv. zvratek. Hlavním organizátorem výstavby byl pan Miroslav Kovář, lano zaplétal pan Baroň a velkou zásluhu na výstavbě vleku měl také pan Sýkora. Pro pohon vleku byl využit vyřazený mohutný elektromotor s převodovkou a rozběhovým reostatem s kapacitou 50 l oleje, který byl umístěn v horní stanici, kam jej vytáhly dva páry koní. Stavba vleku byla završena v sobotu 21. ledna 1967, kdy elektromontéři p. Kovář a p. Strnad dokončili elektroinstalaci a zapojili motor vleku. Hned druhý den ráno se vlek rozjel, a i přes tehdy tvrdý a zledovatělý sníh byl v neustálé permanenci, a to za mírný poplatek 5 Kč/den. Následující podzim roku 1967 bylo podél trasy vleku dostavěno osvětlení. Vlek sloužil především místním, ale cestu si k němu našli i zájemci ze širokého okolí. Pržno Na konci 70. let bylo na vleku vyměněno lano a přívod elektřiny k vleku byl přeložen do země.

V 80. letech následovalo několik zim, kdy se vlek vůbec nerozjel. Kvůli malé nadmořské výšce zde byly zimy mírné, téměř bez sněhu. Když už sníh napadl, na jižně orientovaném svahu, na který celý den svítilo slunce, se dlouho neudržel. V této době došlo ke krádeži části dopravního lana, po které se členové Spartaku rozhodli vlek zlikvidovat. Některé části vleku byly odstraněny za pomoci místního JZD, jiné odcizeny. Poslední památkou na vlek zůstávají tři dřevěné sloupy osvětlení, poslední podpěra s bezpečnostním vypínačem a část konstrukce spodní stanice.

Poděkování za poskytnutí informací a historických fotografií patří pánům Albertu Daňovi a Antonínu Sýkorovi (bývalým předsedům Turisticko-lyžařského oddílu při TJ Spartak Jablůnka) a panu Miroslavu Galetovi, který se účastnil výstavby vleku. Dále děkujeme současnému členovi TJ Spartak Jablůnka panu Jiřímu Nogolovi a kronikářce obce Pržno paní Evě Adámkové – Juřínkové. V neposlední řadě také děkujeme Janu Palovi, místnímu rodákovi a známému českému skialpinistovi, který nás na existenci vleku upozornil, a sdělil nám základní informace o vleku.
Vydáno: 6.9.2020


Aktualizace: