PŘIMDA. Dvojmístné vleky s charakteristickými portálovými podpěrami, které pod označením VL 500 a VL 1000 vyráběla Transporta Chrudim, představovaly v 70. letech v rámci horských dopravních zařízení v Československu vyšší standard. Těchto vleků, všeobecně nazývaných z důvodu tvaru unašeče kotvy nebo krumpáče, bylo v ČSSR postaveno zhruba 150, přičemž do dnešní doby se jich v provozu, byť často již v částečně rekonstruované podobě, dochovala zhruba pětina. O historii a fotografie jednoho z nich se s námi podělil pan Karel Halla, zakládající člen Ski klubu Přimda, za což mu patří náš velký dík.

Myšlenka na vytvoření sjezdové tratě na východním svahu Přimdy v Českém lese se zrodila v hlavách místních lyžařů v roce 1965. Díky rychlému jednání s příslušnými úřady byla sjezdová trať ještě téhož roku vytyčena v mapě lesních porostů, vykácena a zpřístupněna lyžařům. Původní trasa ve tvaru písmene S se však záhy ukázala jako lyžařsky nezajímavá, protože většinu sjezdu lyžaři pouze traverzovali svahem. Proto bylo po dohodě s lesním závodem schváleno vytvoření nového, kratšího průseku, který již vedl po spádnici, a původní trasa byla členy lyžařského klubu zpět zalesněna.
primda primda Spolu s úpravami povrchu sjezdovky byly další dva roky věnovány intenzivním přípravám na výstavbu vleku, na kterých se podíleli ve svém volném čase o sobotách a nedělích nejen místní lyžařští nadšenci, ale i občané města Přimda, kteří na lyžích dříve nestáli. Samotný vlek typu VL 1000, který na své 490 m dlouhé trase překonával 130 m převýšení, zde pak Transporta Chrudim postavila v roce 1968. Tento vlek zůstává díky úsilí provozovatele areálu pana Josefa Langmajera do dnešních dnů za příznivých sněhových podmínek provozu. V roce 1975 pak na louce v dolní části svahu přibyl 200 m dlouhý háčkový vlek, od roku 2002 nahrazený talířovým vlekem s délkou 330 m a převýšením 60 m. Přilehlý mírný svah je osazen osvětlením pro večerní lyžování.

Za zprostředkování informací děkujeme panu Karlu Jeslínkovi.
Vydáno: 5.4.2020


Aktualizace:
-