PITÍN. V obci Pitín nedaleko Uherského Brodu ve Zlínském kraji započala v létě roku 1971 výstavba 220 m dlouhého zvratkového lyžařského vleku. Díky dobré partě mladých lidí, většinou těsně po vojenské službě, se vlek podařilo postavit v krátké době, takže byl k ověřovací zkoušce spuštěn již nejbližší zimu, konkrétně 9. ledna 1972. Technickým tahounem celého záměru byl Pavel Humpola. Lano na vlek bylo koupeno ve Slováckých strojírnách. Ostatní části vleku byly sehnány svépomocí – např. kuličková rozběhová spojka byla získána z kravína. Vlek měl mimo stanice celkem sedm portálových podpěr. Provoz vleku musel být v té době zaštítěn nějakou organizací (ekonomika, výběr vstupného apod.), a jako nejvhodnější se pro tento účel ukázala tehdejší mládežnická organizace SSM. Elektřina byla dotažena z blízkého JZD a neplatilo se za ni, což kompenzovali členové SSM různými brigádami v pitínském družstvu. Lyžařským aktivitám se dostávalo velké podpory ze strany předsedy JZD Františka Navrátila i tehdejšího MNV Pitín s předsedou Vladimírem Ovčáčkem.

pitin pitin Postupně činnost organizace SSM upadala. Do té doby samostatné JZD Pitín bylo sloučeno s dalšími družstvy a sídlo se přesunulo do Záhorovic, kam přešel i Pavel Humpola. Další zakladatelé vleku se také z Pitína odstěhovali a provozu vleku se ujala parta mladých lidí. Spotřeba elektřiny se již musela hradit, což organizace SSM nezvládala. K úpadku přispěly i roky s nedostatkem sněhu. Vlek tak byl v provozu jen několik sezon a v roce 1985 byl spuštěn naposledy. Postupně se části vleku ztrácely a v dnešní době jsou památkou na vlek jen betonové základy spodní a horní stanice a zbytky lana v horní části bývalé trasy vleku.

Před několika lety vznikl v režii obce Pitín projekt na obnovu lyžařského vleku, který však zamítli jednak ochránci přírody, a také by vzhledem ke špatným zimám byly náklady na provoz vleku pro obec Pitín příliš velké.

Poděkování za informace k historii vleku patří pánům Pavlu Humpolovi a Čestmíru Šátkovi, kteří se zasloužili o výstavbu a provoz vleku. Děkujeme také našemu fanouškovi Janu Hanušovi, který nás na vlek nejen upozornil, ale také ochotně pomohl získat důležité kontakty.
Vydáno: 12.1.2020


Aktualizace:
-