ORAVA - VLEKY TATRAPOMA H. Hned několik korespondentů nám udělalo radost fotografiemi vleků typu Tatrapoma H z oblasti Oravy, což nás vedlo k sepsání stručné historie a aktuálního stavu těchto zařízení, která po celá osmdesátá léta patřila díky systému s odpojitelnými závěsy k nejvýkonnějším vlekům v Československu.

Na Oravě bylo Tatrapom řady H postaveno více než dvacet (jejich rozmístění zobrazuje mapka přiložená na konci fotogalerie), přičemž ten nejstarší již 45 let obsluhuje svah Janovky v Zuberci. Orava se může pyšnit střediskem s nejvyšším počtem vleků tohoto typu na Slovensku, kterým je od začátku 21. století Kubínska hoľa – tehdy se svými pěti „Háčky“ překonala do té doby v tomto směru dominující Chopok (8 Háček), na kterém však byla většina těchto vleků již demontována. V 90. letech se dokonce zvažovala výstavba šesté Tatrapomy H v horní části svahu na Kubínské holi (paralelně by tam pak vedly hned čtyři!), k realizaci tohoto záměru však nakonec nedošlo. Šesté Tatrapomy H se posléze oblast Kubínské hole přeci jen dočkala – koncem 90. let byla instalována na luční terén nad Beňovou Lehotou v areálu Kubínska hoľa – Záhradky, dnes již zcela zaniklém.
oravah Právě zaniklé areály jsou předmětem našich reportáží, přičemž nejvděčnějšími cíli jsou neprovozované vleky dosud ponechané v terénu. Na Oravě jsme získali obrazové materiály ke třem takovým: v Podbielu, v Tvrdošíně a nad Párnicou. Tatrapoma H 80 z Podbielu na Pálenici je zřejmě vlekem s nejlomenější trasou na Slovensku – dvě úhlové podpěry mění směr jeho trasy o více než 90 stupňů. Jeho trasa i přilehlá sjezdovka (s dosti nešťastným profilem, kdy po počáteční dlouhé rovině následuje krátký cílový padák) jsou již zcela zarostlé. O definitivním zániku lyžování v Podbielu svědčí i výstavba tribuny přilehlého fotbalového hřiště přímo na dojezdu svahu. Ještě v 90. letech se přitom uvažovalo o významném rozšíření areálu, jehož těžištěm by se stal severovýchodní svah vrchu Búčie, se kterým by byla Pálenica lyžařsky propojena.

S ne zcela vhodně zvoleným terénem se potýkalo i druhé z chátrajících oravských Háček, 1165 m dlouhá Tatrapoma H 180 na Bučníku u Tvrdošína. Její sjezdovka nevede zcela po spádnici a lyžaře nutila při sjezdu více namáhat jednu nohu. Vlek navíc nebyl z nedalekého Tvrdošína (ve kterém byly dříve přímo v části Medvedzie v provozu dva krátké vleky) nejsnáze dostupný.

Mezi oravskými Háčky je jednoznačně největší kuriozitou jen 442 metrů dlouhá Tatrapoma H 130 postavená v rámci areálu Malá Lučivná. K tomuto vleku se sjíždělo z horní části areálu (kde slouží další Tatrapoma H délky 591 m), přičemž návrat zpět byl možný jen za cenu krátkého, nicméně strmého výstupu. Přilehlá sjezdovka vedená zpočátku úzkým průsekem s ostrým 50 % sklonem vyúsťovala na mírnou širokou louku, takže svým profilem ve výsledku nevyhovovala žádné kategorii lyžařů. Vlek býval sice v 90. letech zanesen v panoramatické mapě střediska, ale nikdy se nám nepodařilo zaznamenat, že by byl oficiálně v provozu.

Již šest Tatrapom H v oblasti Oravy bylo demontováno – v lepším případě se jednalo o náhradu sedačkovou lanovkou (Spálená a Oravská Lesná); v Námestově, Zákamenném, v již zmíněné Beňově Lehotě a ve Vitanové se však jednalo o demontáž bez náhrady. Snad jen vitanovské Háčko potkal příznivější osud a v současnosti vozí lyžaře v úspěšně znovuzrozeném areálu na Lysé v Čergově.

Pro úplnost ještě zmíníme Tatrapomy H v Novoti a v Sihelném, o jejichž aktuálním provozu se nám nepodařilo získat informace. Podle leteckých snímků je však trasa vleku v Sihelném zarostlá a v případě Novoti územní plán počítá z demontáží vleku.

Vydáno: 17.9.2023


Aktualizace: