SILVESTROVSKÝ SPECIÁL 2019. Touha po lyžování bez námahy před každým sjezdem v kombinaci s váznoucí výrobou lyžařských vleků a kutilstvím našeho lidu vedla v 70. a 80. letech k domácí výrobě řady lyžařských vleků. Zpravidla se jednalo o vleky lanové či různé varianty kotviček. Principiálně se jednalo o tři typy vleků:

1) Motor s navijákem byl umístěn v horní stanici a během přepravy se lyžaři přidržovali konce navíjeného lana.
2) Lyžaři byli ukotveni k samotnému pohonnému zařízení sestávajícího z motoru a navíjecího bubnu, prostřednictvím kterých se vlek přibližoval ke konci lana upevněnému na konci trasy vleku, zpravidla ke stromu.
3) Technicky nejsložitější vleky s nekonečným lanem, ke kterému se lyžaři připojovali pomocí odpojitelných závěsů.

Tyto vleky byly koncipovány zpravidla jako přenosné automobilem či autobusem na vhodné místo dle potřeb lyžařů a sněhových podmínek. Jejich obecnou nevýhodou byla nízká přepravní kapacita, která byla závislá z velké části na výkonu motoru a robustnosti použitých součástek. Naopak oproti kotvičkovým vlekům dodávaným Transportu Chrudim za zhruba 20000 Kčs (materiál + montáž) se daly tyto domácí vleky pořídit s výrazně nižšími náklady, přičemž maximální délka těchto vleků byla shodných cca 200 metrů.

Při instalaci vleku bylo zpravidla zapotřebí obětavého výstupu jednoho z lyžařů za účelem transportu a upevnění horní stanice či konce lana na začátek sjezdové tratě. Po výjezdu skupinky lyžařů na navijáku se pak musel jeden z nich vzdát pohodlného sjezdu, aby konec lana pro ostatní stáhl zpět do pozice nástupu. V případě, že bylo pohyblivé samotné zařízení vleku, bylo možné využít jeho skluzu na konec sjezdu vlastní vahou. Bylo však nutné zajistit, aby zařízení takto dorazilo na požadované místo. Čarou přes rozpočet pro mnoho nadšenců, kteří se díky výrobě vlastního vleku zbavili nutnosti čekání ve frontách a lyžařský areál si mohli založit prakticky kdekoli, byl zákaz instalace těchto zařízení, pokud fungovaly na naftový pohon, v chráněných krajinných oblastech, vydaný v roce 1979.

Návody na domácí výrobu všelikých zařízení přinášel čtenářům dlouhá léta sborník „Udělej/Urob si sám“. V rámci jeho čísel se podařilo nalézt hned čtyři postupy výroby domácích vleků, konkrétně tří s oběžným systémem a jednoho navijákového, které byly publikovány v letech 1974-1987. Ještě před tím, již v roce 1962, návod na navijákový vlek zveřejnil magazín Lyžařství. Při dodržení postupů si lyžaři mohli vyrobit zařízení, jejichž ukázky připojujeme v galerii (podrobnou technickou dokumentaci zašleme na vyžádání).

Tímto vám přeje redakce Zapomenutých lyžařských vleků důstojný vstup (nejlépe jízdou na vleku) a hodně zdaru do Nového roku 2020!
Vydáno: 31.12.2019


Aktualizace:
-