NÝRSKO. Historie lyžařského sportu v Nýrsku, městě ležícím v severozápadní části Šumavy v okrese Klatovy, sahá do začátku padesátých let, kdy okruh lidí z několika rodin a jejich známých vyrážel lyžovat převážně do Hojsovy Stráže. Oblast Špičáku a Železné Rudy v té době ležela v nepřístupném hraničním pásmu.

První organizace lyžování žactva byla v letech 1956 - 1962 zaštítěna odborem Základní tělesné výchovy tehdejší Tělovýchovné jednoty Slovan. V této době byl propagátorem lyžování v Nýrsku náčelník ZTV Otto Brada. Pro lyžování byl upraven svah pod Suchým Kamenem, kde byla současně realizována výstavba skokanského můstku (K = 16 m). Svah měl kvalitní parametry, ale vzhledem k horší dostupnosti se nedočkal mezi veřejností širší popularity. Později byl využíván svah na úbočí ke Staré Lhotě - „U Petříků“. Při příznivých sněhových podmínkách zde byly pravidelně pořádány přebory Nýrska ve sjezdových disciplínách, skoku a běhu na lyžích. Nejlepší lyžaři se zúčastňovali okresních a krajských přeborů.
Nýrsko Nýrsko V r. 1962 vznikl samostatný lyžařský oddíl při TJ Okula Nýrsko, který převzal započaté aktivity. Největší impuls do rozvoje lyžařského sportu zaznamenalo Nýrsko v roce 1974, kdy byl u Lesního divadla vybudován lyžařský svah s 300 m dlouhým háčkovým lyžařským vlekem. V roce 1979 byla v Okule Nýrsko dokončena výroba vstřikovací formy na plastové kartáče, které byly svépomocí vylisovány, a jejich první pás byl následně položen na sjezdovku. V roce 1980 pak obdržela TJ od státu dotaci na nákup dalších kartáčů, tentokrát od Nisasportu Jablonec. Kartáče byly v roce 1982 dodány a instalovány na svah. Svah s umělou hmotou v podzimních měsících využívali především členové nýrského lyžařského oddílu a závodní mužstva z Plzeňska. Každoročně se zde konaly veřejné závody v obřím slalomu a v případě nepříznivých sněhových podmínek byl svah využíván ke školním lyžařským výcvikům. V zimním období bývala sjezdovka otevřena i pro veřejnost.

Háčkový vlek fungoval asi 30 let. Někdy mezi lety 2000-2005 byl spuštěn naposledy, a to nejen kvůli špatným sněhovým podmínkám, ale i z důvodu bezpečnosti již nevyhovující konstrukce. Několik let sjezdovka nefungovala vůbec, až v roce 2012 si svah od města pronajal soukromý podnikatel. Na svahu vyrostl nový talířový vlek s označením KV 400 od zlínské firmy Moment s.r.o. Jednalo se o dva roky starý vlek převezený ze Smržovky. Již první sezóně po instalaci vleku přálo počasí, vlek byl uveden do provozu a hojně využíván. Následující rok došlo k vybudování umělého zasněžování. Další investicí bylo v roce 2018 pořízení asi 35 metrů dlouhého pojízdného koberce vhodného pro výcvik dětí. Lyžařský svah v Nýrsku tak do dnešních dnů zůstává vhodným místem pro začínající lyžaře a rodiny s dětmi.

Informace o historii lyžařského areálu v Nýrsku včetně historických fotografií pro nás ochotně zpracoval pan Karel Běl a Jan Brada. O novodobé historii nám povyprávěl pan Milan Koryťák, který je od roku 2012 vlastníkem lyžařského areálu a pan Pavel Stránský, který zde působí přes 40 let.
Vydáno: 30.5.2020


Aktualizace: