NOVÝ HRÁDEK. V městysu Nový Hrádek v okrese Náchod byl v roce 1964 v rámci místní TJ Sokol založen lyžařský oddíl. Prvním osobním horským přepravním zařízením v Novém Hrádku v lokalitě na Panské stráni byl v roce 1965 vybudovaný přenosný lyžařský vlek – naviják poháněný benzinovým motorem z motorky. Nejdříve bývalo zapotřebí, aby lano pro výjezd stáhl od navijáku dolů lyžař, později v roce 1968 se lano dolů vracelo na železných saních. V roce 1969 pak byl postaven první vlek s nekonečným lanem – Transporta VL 200 s délkou 204 m a převýšením 63 m. Vlek nevedl až na vrchol kopce, ale končil ještě v zalesněné části svahu. Vedle vleku bylo nataženo lano pro spouštění závěsů skluzem ke spodní stanici. O 15 let později, v roce 1985, byl postaven modernizovaný vlek Transporta VL 200-1, který už vedl až na vrchol kopce. Na rozdíl od původního vleku VL 200 měl vlek dvě podpěry (původní neměl žádnou). Svépomocně bylo namontováno zařízení pro vracení závěsů dolů velmi podobné tomu na nedaleké Skutině. nhradek nhradek Výbojkové osvětlení obou sjezdovek pak smontovali elektrikáři Traktorové stanice Červený Kostelec, a to vše v „akci Z“ organizované MNV Nový Hrádek. Členové oddílu a příznivci z řad celé TJ Sokol odpracovali 2630 brigádnických hodin. Za dalších 15 let došlo k druhé významné modernizaci areálu, kterou bylo postavení vleku Metasport TLV 12. Hlavní finanční náklady hradil TJ Sokol, část prostředků zapůjčili místní rodáci a chalupáři formou předběžného nákupu jízdenek. Přispěli i podnikatelé z Nového Hrádku a okolí. Členové oddílu a jeho příznivci opět odpracovali mnoho brigádnických hodin. Vlek má proti svým předchůdcům ještě lepší parametry: délka 315 m, převýšení 83 m. Kolaudace vleku proběhla 5. 2. 2001. Vybavenost areálu značně vylepšila rolba, která byla zakoupena z prostředků ústředí České obce sokolské uprostřed sezony 2003.

Areál v Novém Hrádku díky obětavé práci nadšenců z místního Sokola v čele s dlouholetým předsedou panem Jeronýmem Holým funguje dodnes. Na svahu se učí lyžovat (nejen) místní děti a rády sem jezdí i celé rodiny. V poslední době se však nedaří pořádat v areálu závody pro nedostatek sněhu. Závod O cenu Frymburku se jel v Novém Hrádku naposledy v r. 2010 - po několika pokusech a následném odvolání se už ani nevypisuje. Každoročně se vypisují pouze sokolské župní závody, které není problém odvolat. Zhruba v pětiletých intervalech pořádá oddíl přebory ČOS (Česká obec sokolská) se zázemím v areálu v sousední Olešnici, kde je k dispozici umělé zasněžování.

Poděkování za detailní informace o lyžování v Novém Hrádku patří panu Jeronýmu Holému. Pan J. Holý je od založení lyžařského oddílu v roce 1964 do dnešního dne jejím předsedou.
Vydáno: 10.10.2019


Aktualizace:
10.12.19 - doplněna fotka vleku VL 200-1