NEDVĚDICE - BÝŠOVEC, NUTRIE, KOVÁŘOVÁ. Počátky lyžování v Nedvědici sahají do roku 1928, avšak až 1. února 1968 byl založen lyžařský oddíl při Tělovýchovné jednotě Spartak Nedvědice. Jeho cílem bylo postavit v okolí Nedvědic lyžařský vlek. U n. p. Transporta Chrudim byl objednán lyžařský vlek s označením VL 200 dodaný v roce 1969 za 13 000 Kčs. Dne 14. prosince 1969 pak byl provoz tohoto vleku zahájen na svahu u Býšovce. V následujícím roce doslova vypukl boj o lyžařský vlek na svahu nazývaném „u Nutrií“. Tam hodlal postavit lyžařský vlek oddíl turistů a lyžařů z Brna. Měli sice již vypracovaný projekt, ale nedvědičtí lyžaři byli rychlejší a 28. dubna 1970 uzavřeli s n. p. Transporta Chrudim smlouvu na dodání dalšího vleku VL 200. V následujícím roce byla pořízena jako zázemí pro tento vlek lignátová chata včetně sociálního zařízení. V roce 1973 došlo k objednání v pořadí již třetího vleku VL 200, a to pro svah na Kovářové. Ten byl uveden do provozu v roce 1976 a v témže roce u vleku vyrostla i obslužná budova. Svah za Kovářovou se díky tradici a snadné dostupnosti stal natolik navštěvovaným, že malý vlek již nestačil zájmu lyžařů. V roce 1981 TJ Nedvědice zakoupila dokumentaci z Transporty Chrudim, na základě které byl svépomocí v závodě MEZ Nedvědice a v dílnách Uranových dolů Dolní Rožínka vyroben a ještě v témže roce postaven vlek VL 200 o délce 270 m vedle původního z roku 1976. nedvedice nedvedice Pro svah u Nutrií, který byl původním vlekem obsluhován pouze ve spodní polovině, byl z prostředků Fondu cestovního ruchu KNV Brno zakoupen vlek s talířovými unašeči od firmy Metasport Ostrava s označením TLV 7,5. Stavba byla zařazena do „akce Z“ MNV Nedvědice a dokončena v roce 1983. S novým vlekem zároveň došlo k rozšíření sjezdovky. Provoz pro veřejnost byl zahájen 4. února 1984. Díky výborným parametrům svahu a skutečnosti, že se jednalo o jeden z prvních vleků s talířovými unašeči na Vysočině, si vlek rychle získal mezi lyžaři vysokou popularitu a odpovídající návštěvnost. Rok 1987 přinesl nabídku financování stavby dalšího lyžařského vleku s talířovými unašeči z Fondu cestovního ruchu KNV Brno. Během dvou let intenzivní práce byl postaven za Kovářovou vlek dle licence Pomagalski z OPS Kežmarok s označením Tatrapoma F 12. Zkušební provoz vleku byl pro nedostatek sněhu zahájen až v roce 1990. V 90. letech byly vleky hojně navštěvovány a vyhledávány především návštěvníky z Brna. Po roce 2000 však začal jejich postupný úpadek, a to především kvůli špatným sněhovým podmínkám.

V Býšovci k náhradě háčkového vleku za modernější s talířovými unašeči nikdy nedošlo. V roce 2006 vešla v platnost nová legislativa, která kladla vyšší nároky na provoz lyžařských vleků a zastaralou Transportu VL 200 již nebylo možné dál veřejně provozovat. Vlek ještě několik let stál na svahu, později však byl odstraněn. Po sezóně 2009/2010 byl také odstaven vlek Nutrie, avšak po šesti letech bez provozu v roce 2016 vzešla z iniciativy nových provozovatelů snaha o jeho oživení. Nedostatek sněhu a vody na zasněžování způsobil, že vlek byl v provozu pouze několikrát – např. v poslední sezóně 2018/2019 dva dny, rok předtím pouze jeden den, a to s minimálním počtem návštěvníků. Vlek Kovářová potkal podobný osud jako vlek Nutrie. Nedostatek sněhu, absence vody a zázemí způsobily, že byl vlek v posledních letech zprovozněn pouze několikrát – např. poslední zimu jen jeden den. Provozovatelé nedvědických vleků Nutrie a Kovářová tak zvažují, zda vleky v budoucnu ještě vůbec spustí.

Historické informace byly čerpány ze stránek obce Nedvědice (www.nedvedice.cz). Informace k novodobé historii nám poskytl pan Igor Neveselý, jeden z provozovatelů vleku Nutrie. Historické fotografie z Nutrie a video z Býšovce zaslal pan Stanislav Sýkora. Oběma velmi děkujeme!
Vydáno: 15.8.2019


Aktualizace:
-