MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Cestou po obchvatu Moravské Třebové si lze všimnout v blízkosti kruhového objezdu u obchodu Lidl svahu s pozůstatky klasických pouličních lamp. Dnes po něm vede oblíbená turistická trasa na rozhlednu Pastýřka nacházející se na vrcholu Nad Boršovem, nicméně zde po dobu téměř 30 let fungoval i lyžařský vlek. Moravská Třebová Na konci 60. let byl vykácen úzký lesní průsek pro sjezdovku, na které se nejdříve lyžovalo bez lyžařského vleku. Až v roce 1977 členové lyžařského oddílu TJ Slovan Moravská Třebová vybudovali přibližně 200 metrů dlouhý háčkový lyžařský vlek. Jednotlivé díly vleku vyrobili zaměstnanci místních podniků. Vlek sestával ze spodní hnací stanice s elektromotorem a převodovkou, umístěné v plechovém boxu, horní vratné stanice s napínáním (kladkostroj s dopínáním čtyřmi pružinami) a jedné podpěry pro vratnou větev lana, která se nacházela uprostřed trati. Současně s vlekem bylo vybudováno umělé osvětlení. Následně v roce 1979 členové oddílu spolu s brigádníky postavili provozní budovu v místech spodní stanice vleku, kde se nacházela ohřívárna nebo zázemí pro rozhodčí závodů.

Na svahu si mohli za pár korun zalyžovat nejen místní zájemci - konaly se zde také lyžařské závody s velkou návštěvností. Mimo lyžařů svah využívali i sportovci jiných odvětví, např. mladí atleti, pro které se zde konala oblastní, okresní i krajská kola přespolních běhů.

Na počátku 90. let začal zájem o svah upadat. Nízko položený svah (355 – 409 m n. m.) trpěl nedostatkem sněhu a provoz vleku byl pro zimní sjezdové lyžování ukončen. Svah byl dále využíván pro travní lyžování, a to přibližně až do roku 2005, kdy byl pozemek vrácen do rukou soukromých majitelů a dojezd začal být využívám k jiným účelům. Vlek byl později z terénu odstraněn a domek, který původně sloužil jako zázemí, našel jiné využití. Posledními památkami na lyžařskou minulost svahu zůstávají umělé osvětlení, do stromu zarostlé pružiny napínání horní stanice, nájezdová rampa před horní stanicí a odřezané kovové základy podpěry.

O historii vleku nám povyprávěl pan Lothar Richter, který byl u výstavby a zahájení provozu vleku, a pan Daniel Mačát, současný předseda lyžařského oddílu TJ Slovan Moravská Třebová.
Vydáno: 16.4.2021


Aktualizace:
Přibližně uprostřed svahu se nachází pozůstatek jediné podpěry.