LUHAČOVICE. V České republice byla provozována v minulých desetiletích řada městských vleků. Většina z nich již ukončila činnost – např. vleky v Praze (Motol a Prosek), Brně (Wilsonův les), Uherském Hradišti (Jarošov), Lanškrouně, Moravské Třebové a četné další. Dodnes však funguje lyžařský vlek v blízkosti centra lázeňského města Luhačovice. Vznik lyžařského areálu je spojen se založením lyžařského oddílu TJ Slovan Luhačovice v roce 1970. Ve stejném roce byl za pomoci MNV zakoupen háčkový vlek z Transporty Chrudim označovaný VL 200, který byl umístěn v lokalitě Na brankách, kde se nejdéle držel sníh. Vleky VL 200 byly dodávány společně s konstrukcí obsahující statické lano, které bylo nataženo vedle vleku, a závěsy se po něm se posílaly od horní stanice skluzem dolů. Během zkušebního provozu vleku ve dnech 25. - 27. 12. 1970. se ukázalo, že spád kopce je příliš malý, kvůli čemuž se závěsy po statickém lanku posouvaly pomalu a často vypadávaly, což kladlo neúnosné nároky na obsluhu vleku. Proto bylo od tohoto postupu upuštěno a lyžaři si tak museli závěsy svážet dolů sami. O rok později bylo brigádnicky členy lyž. oddílu vybudováno v trase lyžařského vleku umělé osvětlení, čímž se značně prodloužila provozní doba vleku. Luhačovice Na 170 m dlouhém vleku se svahem střední obtížnosti se konaly lyžařské závody a na závěr sezóny oblíbené karnevaly. Během následujících let byla ještě postavena nová chata. V 70. letech se uvažovalo o zasněžování svahu či jeho pokrytí umělým povrchem, které však nebyly realizovány. Opotřebení spodní pohonné stanice si v roce 1978 vyžádalo její rekonstrukci, resp. náhradu stanicí vlastní konstrukce (pohonné stanice vleků VL 200 trpěly nadměrnou hlučností a rychlým opotřebením otevřeného ozubeného převodu). Spodní stanici nově tvořila pouze konstrukce obsahující dvě kladky, které lano ohýbaly do plechového boxu s motorem a hnací lanovnicí, umístěným k těsné blízkosti chaty. V roce 1981 byla dostavěna klubovna. V roce 1984 se diskutovalo o možnosti výstavby nového moderního talířového vleku a tento projekt byl realizován v roce 1987, kdy byl postaven nový talířový vlek s označením TLV 12 dodaný firmou Metasport Ostrava. Nový vlek vedl paralelně 30 m od vleku původního jeho délka činila 250 m. Starý vlek byl odstaven a po několika letech ze svahu odstraněn. V závěru 80. let členové oddílu zkoušeli travní lyžování, které však nesplnilo očekávání a bylo od něj upuštěno. Díky obětavé práci členů TJ Slovan Luhačovice funguje lyžařský vlek v Luhačovicích dodnes a v případě dobrých sněhových podmínek je díky němu možné zalyžovat si přímo v lázeňském městě.

Informace a historické fotografie k této reportáži byly čerpány z kroniky luhačovického lyžařského oddílu. Za její zapůjčení děkujeme panu Pavlu Křenkovi, předsedovi oddílu.
Vydáno: 16.5.2021


Aktualizace: