KOPÁNKY - TJ VLÁRSKÉ STROJÍRNY SLAVIČÍN. Na Kopánkách, zhruba 1,5 km od Mikulčina vrchu směrem na obec Lopeník, začaly v 70. letech Vlárské strojírny Slavičín budovat rekreační středisko (dále RS). To bylo dokončeno a zprovozněno v roce 1974. V témže roce vznikl i lyžařský oddíl TJ Vlárské strojírny, jehož předsedou se stal pan Jozef Šuráň. Lyžařský oddíl nejdříve postavil v blízkosti hlavní budovy RS 200 m dlouhý háčkový vlek od Transporty Chrudim s označením VL 200. Vlek měl pouze spodní a horní stanici bez mezilehlých podpěr. Vedle vleku bylo nataženo lano určené pro posílání háčkových závěsů z vrchní stanice dolů - lyžaři je tak nemuseli vozit s sebou dolů. Kopánky V polovině 80. let zakoupily TJ Vlárské strojírny dokumentaci k novému vleku od konstruktéra J. Šperky ze Zlína. Vlek byl vyroben ve Vlárských strojírnách, podpěry například vyráběli učni v přilehlém učilišti. Jednalo se o vlek s pevně uchycenými talířovými unašeči. Díky vykácení lesa ve spodní i vrchní části staré sjezdovky byl svah prodloužen. Nový vlek tak měl slušnou délku 400 m s převýšením 80 m a poprvé spuštěn byl v roce 1985. U vleku se nacházela malá chatka pro členy klubu, větší chata byla postavena později v roce 1994. Příchod nové legislativy upravující podmínky provozu lyžařských vleků v roce 2006 znamenal konec veřejného provozu vleku, kterému nebyly uděleny nové revize. Vlek nějakou dobu fungoval pro soukromé účely. Několik slabých zim, nutné investice do rekonstrukce vleku, a především chybějící vynětí pozemků z funkce lesa znamenaly definitivní konec vleku na Kopánkách. Vlek byl ze svahu odstraněn 15. 10. 2016.

Informace a bohatou fotodokumentaci k historii lyžařského oddílu TJ Vlárské strojírny ochotně poskytl pan Šeděnka, předseda oddílu v letech 1975 - 2000. Tímto mu velmi děkujeme! Také děkujeme panu Tomáši Dulíkovi za poskytnutí informací z posledních let existence vleku.
Vydáno: 16.1.2022


Aktualizace: