KLADRUBY. Nevšední zaměstnanecký benefit mohli využívat pracovníci Rehabilitačního ústavu v Kladrubech (okres Benešov), jehož ředitel doc. MUDr. Vladimír Kříž se zasloužil o vybudování lyžařského vleku s dolní stanicí přímo za budovou ústavu. V roce 1976 zde byl ve spolupráci s ústavní tělovýchovnou jednotou instalován na jižním svahu Kladrubské hůrky, v místě též zvaném Kostelík, zhruba 150 metrů dlouhý háčkový vlek vlastní konstrukce. Dvojnásobné délky pak dosahovala velkým obloukem vedená sjezdová trať, která s ohledem na své čtyřicetimetrové převýšení odpovídala nízkému stupni náročnosti. Obsluhu vleku si zajišťovali sami zaměstnanci ústavu spolu s místním Svazarmem. Pro pohon vleku sloužil motor z ČZ 175, uschovaný pod stříškou v horní stanici, přičemž plyn byl přidáván automaticky dle zatížení vleku. Kladruby V roce 1985 byl ústavem zakoupen vlek nový, kdy se jednalo o teleskopický lyžařský vlek typu EPV 300 vyráběný ve Slovšportu Žilina. Pohon vleku byl nyní zajištěn elektromotorem o výkonu 7,5 kW a dopravní rychlostí 1,9-2,2 m/s byl schopný přepravit 300 osob za hodinu. V současnosti jsou již průseky sjezdovky i vleku zarostlé, vlek byl demontován a nyní slouží v nedalekém areálu Krasovská hůra pod Velkým Blaníkem.

Za shromáždění veškerých pokladů pro tento článek děkujeme paní Lence Novákové z RÚ Kladruby.
Vydáno: 2.5.2021


Aktualizace: