JISTEBNICE - SMRKOV. Pro lepší dostupnost lyžování byly vleky často stavěny i mimo naše nejznámější pohoří. Jeden takový byl bezmála dvě desetiletí provozován na severním svahu u Smrkova ve Vlašimské pahorkatině, nedaleko Jistebnice v okrese Tábor.

Výstavbu lyžařského vleku v letech 1982-83 zajistil Svaz požární ochrany Smrkov, přičemž celou akci i následný provoz vleku zastřešoval národní výbor v Jistebnici. V rámci prací zahrnujících 1300 brigádnických hodin byly vykopány a osazeny sloupy s kladkami, ve spodní části sjezdovky instalován rumpál a v horní části strojovna s motorem. Svah byl srovnán a odstraněny z něj kameny a křoviny. Z nedaleké vsi pak byl zajištěn přívod elektřiny. Samotný vlek byl celý vyroben svépomocně v JZD Orlov, místní chalupáři z Prahy pak pro vlek zajistili výrobu speciálních kotev.
Jistebnice - Smrkov Celková délka vleku činila 270 m, přičemž na své trase překonával převýšení 65 m (s horní stanicí v nadmořské výšce 630 m n. m.). V následujících letech byla provedena v areálu řada úprav – hned po první sezóně byl poškozený motor vyměněn za nový, a poté ještě několikrát upravena 40 metrů široká sjezdovka (odstranění křovin, vytrhání stromů a sražení ostrých hran mezí). Největšími změnami za léta provozu areálu bylo prodloužení vleku v dolní části o 35 m, nahrazení původní obslužné chatky zastřešenou stavební buňkou, která od roku 2002 zajišťovala lepší zázemí a služby pro lyžaře, a instalace osvětlení celé sjezdovky pro večerní lyžování v roce 2004. Všechny podpěry byly zároveň osazeny stop-tlačítky pro zvýšení bezpečnosti. Svah, který byl díky svému využití v týdnu žáky z nedalekých škol v Borotíně a Nadějkově v provozu nepřetržitě, si lyžaři sami sešlapávali a holá místa zahazovali pomocí lopat. Až v posledních letech provozu býval upravován i rolbou, kterou pořídila obec pro udržování běžkařských stop. Provoz vleku byl závislý na přírodním sněhu, přičemž rekordní byla z tohoto pohledu slavná „Ladovská zima“ 2005/2006, kdy se na svahu lyžovalo nepřetržitě tři měsíce od konce prosince do konce března.

Pro veřejnost přestal být vlek provozován v roce 2007 z důvodu stavu celého zařízení, které již nevyhovovalo bezpečnostním normám. Poté byl ještě využíván členy sboru a jejich rodinnými příslušníky. Naposledy se na smrkovském kopci lyžovalo v roce 2011.

V současnosti je vlek stále kompletní – na svých místech stojí podpěry s kladkami, rumpál, strojovna i část osvětlení. Na spuštění vleku marně čekají kladky vyrovnané v polici v obslužné budově, u okénka stojí opuštěná židle a na stěně dokonce visí rozpis služeb z poslední lyžařské sezóny. Debaty o obnovení provozu sjezdovky pro veřejnost, případně výstavbě nového vleku, nakonec rozhodla řada nepříznivých zim, kdy svah zůstal téměř zcela bez sněhové pokrývky. Podstoupit za těchto podmínek riziko velkých investic a zároveň vyhovět požadavkům všech kontrolních orgánů se ukázalo jako nereálné.

Za podklady k tomu článku velice děkujeme panu Pavlu Svatošovi ze Sboru dobrovolných hasičů Smrkov, který pro nás od pamětníků shromáždil informace a obrazové materiály. Dále pak děkujeme panu Janu Baginovi za několik dalších snímků svahu ze současnosti.
Vydáno: 20.12.2020


Aktualizace: