DRNOVICE. V obci Drnovice nedaleko Valašských Klobouk v minulosti fungovaly dva tzv. zvratkové lyžařské vleky. První vybudovaný o délce 150 m byl soukromý. Stál nedaleko osady Ploština a fungoval mezi lety 1985 - 1995. Druhý vlek vznikl v letech 1991-1992 v části nesoucí název Hlošca. Vlek měl délku 250 m a převýšení 60 m. Jeho hlavní části pocházely ze zrušeného vleku na Třeštíku, který se nachází nad Velkými Karlovicemi. Další části byly dodělány prostřednictvím obce Drnovice, která ho následně provozovala. Jednalo se o pravděpodobně nejmladší vlek tohoto, v té době již zastaralého, typu. drnovice To s sebou přinášelo již od zahájení provozu komplikace s bezpečností, protože už v té době byl problém s provedením potřebných revizí. Dalším problémem pak byly nevyřešené majetkové vztahy s velkým množstvím vlastníků, kteří vlastnili pozemky v prostoru vleku. I přes tyto nesnáze se za příznivých sněhových podmínek dařilo zabezpečovat pravidelný veřejný provoz. Díky tehdejšímu malému množství veřejných vleků v okolí Drnovic byl hlavně na začátku jeho provozu hojně navštěvován příznivci lyžování. V průběhu let se zkoušela spolupráce s nedalekým rekreačním střediskem Ploština, které v dané oblasti zajišťovalo pobyty pro různé sportovní oddíly a organizace. I když se plánovala jeho modernizace a přestavba, zůstalo nakonec jen u úvah. V roce 2004 ještě proběhla snaha skupiny nadšenců o opětovné obnovení provozu. Na několika brigádách se podařilo opravit nefunkční a zchátralé prvky vleku. Celá akce ale předčasně skončila krádeží hlavního motoru, který se i přes velkou snahu nepodařilo vypátrat.

Tato reportáž vznikla díky ochotné spolupráci starosty obce Drnovice pana Tomáše Zichy, který nám detailně popsal historii lyžování v okolí obce Drnovice. Tímto mu velmi děkujeme!
Vydáno: 21.3.2020


Aktualizace:
-