DOBŘANY. Většina vleků v malých areálech lokálního významu, o jejichž výstavbu se zpravidla zasloužili místní nadšenci, byla instalována na nenáročných lučních terénech na okraji obce. Ne jinak tomu bylo u krátkého háčkového vleku typu Transporta VL 200-1, který byl začátkem 80. let postaven na severovýchodně orientovaném svahu v Dobřanech v Orlických horách. V roce 1987 však bylo vytyčeno pokračování sjezdovky po severozápadním svahu až do údolí Zlatého potoka. Tím sjezd nabyl výrazně odlišného charakteru, s ohledem na 35% sklon svahu zhruba blízký až černé sjezdovce. Dobřany Pro její obsluhu byl instalován jeden z nejrozšířenějších typů teleskopických jednomístných vleků na našem území - typ TLV 12 vyráběný podnikem Metasport Ostrava. Ten na své 260 m dlouhé trase, vedené samostatným lesním průsekem, překonával převýšení 76 m v nadmořské výšce 563 - 639 m n. m. Dopravní rychlostí 2,5 m/s byl schopný za hodinu přepravit 900 osob. Původní háčkový vlek tím pozbyl významu a byl ze svahu snesen. Podobně jako řada dalších podobných areálů se i ten dobřanský v novém tisíciletí začal potýkat s existenčními problémy – chybějící realizace investic nutných pro další provoz nakonec vedla k tomu, že byl vlek TLV v sezóně 2007/2008 spuštěn naposledy. V současnosti již jeho trasa i dolní část sjezdovky zarůstají náletovými dřevinami. Horní část sjezdovky nalezla využití jako autokrosové závodiště provozované místním Automoto klubem.

Za veškeré podklady pro tento článek děkujeme Michalu Moravcovi z Dobřan.
Vydáno: 5.4.2021


Aktualizace: