BYSTŘIČKA. V obci Bystřička ležící mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím byl místními nadšenci v roce 1973 uveden do provozu zvratkový lyžařský vlek v lokalitě U Lukášů. Dílčí součásti vleku byly vyrobeny v místních podnicích. Výstavbu řídili Kurt Pavlík a Michal Pernica. Beton na zabetonování osmi podpěr byl rozvážen na korbě malotraktoru MNV řízeném předsedou Josefem Matůšem st. v takovém množství, aby se na svahu udržel. Pro zajištění finančních prostředků na pořízení strojního vybavení a lana se členové Sokola účastnili placených brigád – melioračních výkopů na Vaňkovém kopci. Závěsy (tzv. zvratky) byly dodány z TJ Gottwaldov. Vlek měl délku téměř 300 m s převýšením 70 m. Strojovna vleku byla umístěna v dřevěné boudě ve spodní stanici (340 m n. m.). Pohonná jednotka sestávala z motoru o výkonu 5,5 kW (výroba MEZu Mohelnice), který byl s převodovkou spojen pomocí čtyř klínových řemenů. Bystřička Jak bylo dřív obvyklé, i zde bylo nutné po prvním a pak vždy po každém dalším vydatnějším sněžení svah ušlapat. Za odměnu dostali zúčastnění lyžaři slevu na jízdném, nebo jezdili rovnou zadarmo. Na svahu se pořádaly závody ve slalomu i obřím slalomu. Vlek se ve své době těšil velkému zájmu především mezi mládeží, o čemž svědčily dlouhé fronty u vleku nebo lyžárna (umístěna pod strojovnou vleku) plná lyží.

V 90. letech byl zvratkový systém již překonaný - uvažovalo se o zakoupení moderního vleku, který byl již také předběžně vybrán. K jeho pořízení však nikdy nedošlo, a tak až konce provozu areálu byl lyžařský svah obsluhován vlekem původním. Ten byl odstaven v roce 2006 z důvodu nově zavedených podmínek pro provoz lyžařských vleků, které tento typ vleku nesplňoval.

Informace o vleku nám ochotně poskytl pan Karel Hurta, bývalý starosta obce a autor knihy 100 let sportu na Bystřičce. Pan Hurta spolu panem Lukášem, majitelem pozemků a lyžařského vleku, také umožnili detailně zmapovat lyžařský vlek včetně vstupu do strojovny.
Vydáno: 7.11.2021


Aktualizace: