BOSKOVŠTEJN. Znojemsko patří mezi nejteplejší oblasti v České republice. Přesto zde v minulosti po dobu téměř 20 let fungoval hojně navštěvovaný lyžařský svah v obci Boskovštejn.

V únoru 1977 okresní výbor ČSTV Znojmo vyhradil finance na vybudování lyžařského areálu a od Transporty Chrudim objednal přes TJ Znojmo háčkový vlek s označením VL 200-1. Teprve následně započalo hledání vhodného místa pro umístění vleku. Nakonec byla vybrána lokalita ve východní části obce Boskovštejn. Technické zabezpečení a organizaci celé akce začal zajišťovat R. Beinhauer a zřízení lyžařského oddílu J. Jíral. V únoru 1978 proběhla ustavující schůze nového výboru LO při TJ Znojmo. Byl zpracován plán činnosti a postup prací na lyžařském areálu s ukončením v prosinci 1978. V květnu započalo vytyčování trasy nového vleku, který byl dodán v srpnu. V říjnu byly postaveny sloupy umělého osvětlení a již v listopadu vlek zkolaudovala TJ i zaměstnanci Transporty Chrudim. Vlek měl délku 180 m a překonával převýšení 42 m. Sjezdová trať byla původně ohraničena korytem potoka, před kterým se nacházela i nástupní stanice vleku.
Boskovštejn Následující rok bylo s Povodím Moravy dohodnuto přemostění potoka. Bylo tak umožněno posunout spodní stanici až na louku za potok. Současně došlo k posunutí horní stanice o několik metrů výše a na vlek byla ve vrchní části nainstalována podpěra. Ještě v prosinci stejného roku bylo napnuto nové lano. Nové parametry vleku byly následující: délka 210 m a převýšení 48 m. Během následujících let proběhla modernizace osvětlení, úprava přemostění potoka, výstavba zázemí ve spodní části sjezdovky a buňky u horní stanice vleku. Také se podařilo uspořádat lyžařské závody v rámci okresního přeboru ve slalomu.

Další modernizace vleku přišla v roce 1984, kdy byly na vlek instalovány další dvě podpěry – druhá horní, ještě blíže ke konečné stanici, a jedna tlačná ve spodní části vleku, která snižovala výšku lana nad terénem. Při této příležitosti byl také na vleku vyměněn typ přenosného závěsu. V březnu 1986 se členové LO účastnili školení provozovatelů lyžařských vleků v Ostravě a při této příležitosti dohodli se zástupci Metasportu Ostrava možnost dodání moderního talířového vleku. Následně se dodavatelé dostavili na svah a provedli na místě výběr trasy pro nový vlek. V srpnu 1986 byl projekt vleku kompletně zpracován a objednávka do Metasportu odeslána. Započaly výkopové práce, avšak v prosinci 1986 musely být zastaveny z důvodu nevyjasněných okolností financování. Pár let nato skončil provoz původního háčkového vleku.

V polovině 90. let obec Boskovštejn za podpory mladých nadšenců obnovila provoz vleku. Na svah si našla cestu spousta zájemců. Nicméně vlek fungoval pouze dva roky z důvodu nedostatku sněhu. Kolem roku 2007 nový zájemce o rekonstrukci sjezdovky předložil plán na postavení dvou vleků s umělým zasněžováním a večerním osvětlením. Administrativní problémy s plánovaným odběrem vody na umělé zasněžování z řeky Jevišovky však byly příčinou zrušení záměru na obnovu sjezdovky. Původní vlek tak dále chátral a sjezdovka zarůstala. Postupně mizely části vleku - spodní i horní stanice, lano a dvě podpěry. Dnes je památkou na vlek poslední stojící podpěra – ta, která byla postavena jako první.

Tato reportáž byla sepsána na základě informací z kroniky LO TJ Znojmo, kterou poctivě vedl pan Beinhauer a kterou nám ochotně zapůjčil pan Libor Nevrkla. Tímto oběma velmi děkujeme!
Vydáno: 17.6.2019


Aktualizace:
26.7.20 - aktualizovaná reportáž, nové fotky