BÍLOVEC. Historie dnes již zaniklé rekreační oblasti Na Dvorku ležící v katastru města Bílovce se datuje od 1. poloviny 19. století, kdy ve zdejším zalesněném údolí byla provozována výletní restaurace. Jednalo se o hájenku městského hajného, který byl současně jejím nájemcem. Postupem let se areál rozrůstal a na konci 70. let zde byl pod patronací n. p. KOH-I-NOOR vybudován 220 m dlouhý lyžařský vlek s umělým osvětlením. Jednalo se o tehdy velmi rozšířený háčkový vlek typu Transporta VL 200. Již od počátku se na svahu konaly lyžařské závody pro mládež pořádané kroužkem při ZK KIN (KOH-I-NOOR) Bílovec s hojnou účastí. bilovec bilovec V letech 1979-1980 členové lyžařského kroužku zahájili další etapu budování lyžařského areálu. Došlo k úpravě dojezdu překrytím potoka, instalaci nových laviček, zasazení stromků a keřů, vybudovaní lepšího osvětlení a také k opravě hájenky. Místo se tak stává oblíbeným rekreačním střediskem v létě i v zimě. Kvůli malé nadmořské výšce však přišly v 90. letech zimy, kdy vlek nebyl vůbec spuštěn. V této době již provoz vleku zajišťoval závod Massag, který pověřil správou vleku p. Jaroše z Bílovce. Občerstvení si mohli zájemci zakoupit přímo u vleku. Poplatek za vlek činil za dopoledne 40 Kč a odpoledne 50 Kč. Zděná budova (hájenka), sloužící dříve jako restaurace, již tehdy přístupná veřejnosti nebyla. Tato budova byla po roce 1989 pronajata soukromým osobám, ale výsledkem byla značná devastace celého zařízení. Až v roce 2001 byla provedena její rekonstrukce firmou Massag, nicméně budova od té doby sloužila pouze účelům firmy.

Krátce po roce 2000 lyžařský vlek Na Dvorku vlivem nedostatku sněhu, neujasněných majetkových poměrů a také nezájmu dřívějšího garanta, závodu Massag a.s., postupně chátral, až byl odsouzen k definitivnímu zániku. Kdysi velmi oblíbenou sjezdovku s vlekem dnes připomínají poslední pozůstatky lyžařského vleku.

Tato reportáž byla sepsána na základě informací získaných z kroniky města Bílovec, které nám zprostředkoval pan Jiří Velký. Vlek pro nás nafotil a dodatečné informace z novodobé historie poskytl místní rodák pan Mario Rybář. Oběma velmi děkujeme!
Vydáno: 19.4.2020


Aktualizace:
-