BANSKÁ BYSTRICA. Krajské město Banská Bystrica díky svému vklínění mezi masivy Kremnických a Starohorských vrchů disponuje řadou kvalitních lyžařských terénů, a to nejen ve svém blízkém okolí, ale i přímo na území města. V současnosti nabízí dva lyžařské areály: nedávno modernizované středisko Králiky a díky úsilí dobrovolníků fungující krátký vlek u hřbitova v Radvani. Těsně za hranicí katastru města pak najdeme dlouhodobě udržovaný areál na Šachtičkách.

klmagura Nabídka lyžařských terénů obsluhovaných vleky však byla v minulosti ještě bohatší. Zřejmě první vlek, typu Turdus, byl zprovozněn v trase Žltý piesok – Urpín již v sezóně 1957/1958. Na blízkých svazích byla koncem 60. let zahájena i výstavba dvou jednosedačkových lanovek s technologií Transporta Chrudim, které se však nepodařilo dokončit. V současnosti je sjezdovka na východním svahu Urpínu z velké části zarostlá, v rozpadající se obslužné budově již nejsou k nalezení ani zbytky technologie vleku. Další čtyři lyžařské svahy s vleky byly k dispozici na severních svazích na západním okraji města: kromě krátkých vleků u třídy Hradce Králové, u potoka Laskomer a pod Chatou na Suchom vrchu se zejména mezi méně zkušenými lyžaři dočkal značné obliby bezmála půlkilometrový severní svah Flosu, na kterém se o výstavbu dvou lyžařských vleků, Tatrapoma H-80 a EPV-300, zasloužili v 80. letech členové TJ Povstalecká vatra SNP. Součástí areálu pak byla i celoročně provozovaná chata a osvětlení pro večerní lyžování. Z důvodu slabších zim a poklesu zájmu se areál začal v 90. letech potýkat s ekonomickými problémy, které nevyřešila ani spolupráce s městem uzavřená v roce 2003. Od roku 2006 pak byly vleky ponechány trvale mimo provoz. Jak dokumentují aktuální fotografie, oba lyžařské vleky dosud zůstávají v terénu, nicméně již ve značně zchátralém stavu a poškozené vandaly. Banská Bystryca Banská Bystryca Pro úplnost ještě dodáváme, že další vlek EPV, nedávno demontovaný, obsluhoval skokanské můstky v lokalitě Žltý piesok a stejnému účelu sloužila i dnes již jen chátrající Tatrapoma F nad Králikami. Dále pak již téměř upadl v zapomnění kotvový vlek Transporta VL-1000 Baranovo dlouhý 864 m s převýšením 340 m, který kromě obsluhy mimořádně náročné 1300 m dlouhé sjezdové tratě usnadňoval přístup do areálu Šachtičky ze Španí Doliny. Tento vlek byl demontován v 90. letech a v terénu jsou dosud patrné základy jeho horní stanice, k nalezení na západním hřebeni Panského dielu. Další vlek, jehož existenci a současný stav se nám nepodařilo ověřit, je vyznačen na starých mapách nad Šalkovou.

Za pořízení a poskytnutí fotografií pro tento článek děkujeme našemu banskobystrickému přispěvateli Miroslavu Kútikovi.
Vydáno: 29.8.2019


Aktualizace:
-