. Nejzápadnějším lyžařský střediskem v ČR je Lyžařské středisko Aš (přehledová mapa). Areál v současné době nabízí 2 lyžařské vleky a 3 sjezdové tratě lehké a střední obtížnosti. Středisko je oblíbené jak u začínajících a mírně pokročilých lyžařů, tak u rodin s dětmi. První vlek, kotvová Transporta VL500, byl zde uveden do provozu 16.12.1968. Tento vlek obsluhoval sjezdovku dnes označovanou jako č.3 (obtížnost červená).Postupně v dalších letech počet zájemců o lyžování ve středisku neustále rostl, bylo provedeno rozšíření sjezdovky č. 3 a vykácen průsek pro novou sjezdovou trať (sjezdovka č.2) včetně propojení k nástupní stanici kotvového vleku. V roce 1983 byla zakoupena rolba pro úpravu sjezdovek - LAVINA PL 800, která byla výrobkem tehdejšího BESKYDSPORTU. V roce 1985-86 došlo k dalšímu rozšíření areálu - byla vybudována sjezdovka č. 1 (modrá) s vlekem EPV-300.

Do střediska jezdili občané a školní lyžařské výcviky nejen z blízkého okolí, ale také z vnitrozemí. Z Chebu se do střediska jezdilo vlakem a z nádraží místním autobusem. Ašské středisko bylo i líhní mladých sportovců a lyžařský oddíl pořádal známé Ašské slalomy. Návštěvnost střediska byla mnohdy nad kapacitními možnostmi vleků, u kterých se tvořily dlouhé fronty. Proto byl zpracován projekt na výstavbu dvou vleků - Tatrapomy H60 a H80. Tatrapoma H60 se stavěla v roce 1990 a nahradila vlek EPV-300 na sjezdovce č.1. Druhá Tatrapoma H80 měla nahradit kotvu VL500 s tím, že vlek by byl protažen o 350 metrů výše k rozhledně. Projekty vznikly v době před rokem 1989 a měly být spolufinancovány ČSTV. Vzhledem ke změně režimu se druhý vlek H80, který měl nahradit kotvu, nepovedlo realizovat. Vlekařům nezbylo nic jiného než kotvu déle udržovat. Kolem roku 2001 vlekaři na ní vyměnili staré, dřevěné kotvy za delší, plastové.
As As V dalších letech rozhodl vlastník areálu - Město Aš, že areál nebude dále financovat a pronajme ho novému provozovateli. Ten měl provozovat areál od sezony 2004-2005. Z výběrového řízení vzešel nový nájemce SK Boubín, který měl areál pronajatý na dobu 20 let. V sezoně 2004 - 2005 obsluhu vleků a areálu pro ně ještě zajišťovala stará parta vlekařů. V této sezoně jela VL500 naposledy 22.3.2005. Nový provozovatel přišel s velkými plány - postavit sedačkovou lanovku, zasněžovací systém, penziony, nové zázemí... Nicméně už od začátku neměl snahu o provozování kotvy VL500 a nechal vystavit negativní revizní zprávu a tím začala její zkáza. Tu dokonala vichřice v roce 2007.

Vzhledem k tomu, že nový nájemce zdaleka nesplnil očekávání, město hledalo cestu k vypovězení smlouvy. Avšak vlivem přístupu k lidem, nastavenými cenami i zanedbáváním pravidelné údržby se stalo to, co bylo nevyhnutelné a provozovatel, který měl původně plány na investice kolem 80 milionů korun, odmítl dále tento areál dotovat ze své kapsy areál opustil. V té době hrozilo to, co se stalo už nejednomu lyžařskému areálu, že sjezdovky zarostou křovím, vlek bude odvezen a doby slávy budou zapomenuty. Město Aš v roce 2007 oslovilo starou partu vlekařů, zda by se nepustili do obnovy dobré tradice areálu. Bohužel kotva VL500 byla za těch pár let absolutně zdevastovaná. Rozkradené kabely, ukradený motor, vybrakovaný hlavní rozvaděč a někdo dokonce odvezl navíjecí bubny kotev do sběru. Snaha o obnovu VL500 byla v daný okamžik neekonomická, a tak posledním dnem provozu kotvy zůstal 22. březen 2005. Od té doby sjezdovka č. 3 nebyla obsluhována vlekem. Staronovým vlekařů se však podařilo realizovat původní plán na výstavbu Tatrapomy H80, která byla uvedena do provozu 29.11.2011. Další informace z novodobé historie lze najít na stránkách lyžařského střediska.

Za detailní informace k historii areálu, fotografie a ochotnou spolupráci patří velké poděkování panu Marianu Dobrovolnému z Lyžařské středisko Aš.
Vydáno: 19.12.2018


Aktualizace:
-