V druhé části reportáže z Jelenovské se podíváme na lyžařské vleky, které se nacházely pod dnešním hotelem Jelenovská. Ty postavil a provozoval lyžařský oddíl v rámci TJ Spartak Valašské Klobouky - dnes Klub lyžařů Valašské Klobouky (interaktivní mapa). V roce 1968 lyžařský oddíl zahájil výstavbu prvního vleku nad Brumovskou silnicí. Jednalo se o zvratkový vlek s délkou 320 m velmi podobné konstrukce jako byl vlek ve "špici" provozovaný ZPS (viz. naše minulá reportáž). Strojovna, která byla součástí spodní stanice, se nacházela v dřevěné boudě asi 40 m nad silnicí. V roce 1976 nahradila původní horní vratnou stanici lomová stanice, na které vlek zatočil o 15° doleva, a byl protažen úzkým lesním průsekem až k rekreačnímu středisku ZPS, nacházejícímu se vedle dnešního hotelu Jelenovská. Toto prodloužení si vyžádalo rovněž instalaci výkonnější pohonné jednotky. Vlek měl ve výsledku celkem 24 podpěr a se svojí délkou 750 m se pravděpodobně jednalo o nejdelší postavený zvratkový vlek vůbec. Ve vrchní části byl pro sjezdovku využit lesní průsek vedení vysokého napětí. Nejdelší sjezdovka, na které se konaly i závody v obřím slalomu, měla délku 850 m.  Následně v roce 1980 bylo ve spodní části vleku (po lomovou stanici) vybudováno umělé osvětlení.
Dolní hnací stanice zvratkového vleku krátce po uvedení do provozu. Vlek poháněl motor o výkonu 6,5 kW. Foto: http://lyzarivk.cz/
Čekající lyžaři u dolní stanice zvratkového vleku. Foto: http://lyzarivk.cz/
Řada u dolní stanice zvratkového vleku. Ten dokázal přepravit až 220 osob za hodinu. Foto: http://lyzarivk.cz/
Lyžařka u vrchní stanice zvratkovém vleku. Někteří lyžaři používali namísto závěsu s prknýnkem závěs s opaskem a klešťovou pojistkou. Na konci vleku na dojezdové rovince lyžař závěs přitáhl k sobě a povolil. Závěs byl uvolněn z tahu a volně dojel k vyhazovači, který jej vysunul z lana. Foto: http://lyzarivk.cz/
V roce 1976 byl vlek prodloužen o 420 m. Snímek zachycuje budování průseku pro vlek. Foto: http://lyzarivk.cz/
Betonování patek podpěr v lesní části v roce 1976. Foto: http://lyzarivk.cz/
Betonování patek podpěr v lesní části v roce 1976. Foto: http://lyzarivk.cz/
Lyžař ve spodní částí vleku, kde bylo vybudováno v roce 1980 umělé osvětlení. Foto: http://lyzarivk.cz/
U dolní stanice zvratkového vleku. Foto: http://lyzarivk.cz/
U dolní stanice zvratkového vleku. Foto: http://lyzarivk.cz/
Dětem většinou zapojovala zvratku na lano obsluha vleku. Při špatném zapojení mohlo dojít při zatížený závěsu k jeho „vystřelení“ z lana směrem k lyžaři. Ne zřídka to končilo vyraženým zubem nebo rozseknutým čelem. Foto: http://lyzarivk.cz/
Lyžař na Slalomové sjezdovce nacházející se po levé straně zvratkového vleku. Foto: http://lyzarivk.cz/
Stejně jako na vlecích ZPS i na klobouckých se pořádaly karnevaly. V pozadí snímku si lze všimnou vrchní stanice zvratkového vleku. Foto: http://lyzarivk.cz/
Sjezdovka, po levé straně zvratkového vleku, se nazývala Slalomová. Na ní se pravidelně konaly lyžařské závody. Na snímku okresní přebor žactva v cca roce 1982. Foto: Kronika p.Šeděnky
Okresní přebor žactva v cca roce 1982. Foto: Kronika p. Šeděnky
Lístek na zvratkový lyžařský vlek.
Stavba spodní stanice talířového vleku na Pechancových lůkách. Jeho konstrukce byla obdobná jako vrchní stanice zvratkového vleku. Byla řešena jako paralelogram s nastavováním hlavního přepětí dopravního lana zabudovaným kladkostrojem. Foto: http://lyzarivk.cz/
Vrchní pohonná stanice talířového vleku na Pechancových lůkách s motorem o výkonu 7,5 kW. Foto: http://lyzarivk.cz/
Závody na Pechancových lůkách. Foto: http://lyzarivk.cz/
Mapa klobouckého lyžařského areálu v roce 1986 – 1988. Nejdelší sjezdovka měla délku v širokém okolí nevídaných 1000 m. Foto: http://lyzarivk.cz/
Vrchní stanice dětského vleku u lyžařské chaty. Ten měl být v roce 1988 přesunut blíže k lyžařské chatě. Nakonec však byla přestěhována pouze vrchní stanice, která zde dodnes stojí.
Talířový vlek na Pechancových lůkách v roce 2009. Dalších 7 let nebyl vlek v provozu.
Talířový vlek na Pechancových lůkách v roce 2009.
Dolní hnací stanice zvratkového vleku s vyrovnávacím zařízením průvěsu lana - na snímku lze vidět kolejnice s vozíkem se závažím. Ten byl spojen s lanovnicí instalovanou nad pohonným soukolím. V této době byl už vlek mimo provoz, ale stále provozuschopný. Foto z 22.3.2010.
Pohled na dolní hnací stanici. Při špatném zapojení zvratky na lano mohlo k dojít k jejímu vypadnutí, a protože bylo zpětné lano vedeno velmi blízko tažného, mohla se za něj zvratka zachytit. Proto bylo dodatečně na zpětné lano instalováno krytí. Foto z 22.3.2010.
Pohled na trasu vleku od spodní stanice. Takhle viděl vlek nastupující lyžař. Foto z 22.3.2010.
Trasa vleku ve spodní části. Nalevo je bývalý Slalomový svah, kde se konaly lyžařské závody. Ve spodní části bylo v roce 1980 po lom vleku instalováno umělé osvětlení. Foto z 22.3.2010.
Po 330 m se nacházela v letech 1968-1976 horní vratná stanice, která byla nahrazena lomovou stanicí, na které vlek zatáčel o 15° doleva. Za lomem bylo instalováno dalších 12 podpěr a vlek se tak prodloužil o 420 m. Foto z 22.3.2010.
Detail lomové stanice. Před kladkami byl také instalován vyhazovač s pružinou (na snímku již není zapojen). Pokud se chtěl lyžař odpojit z vleku, uvolnil závěs, ten narazil do vyhazovače a zvratka vypadla z lana. V případě, že chtěl lyžař pokračovat dál, nechal závěs v tahu a zvratka přes vyhazovač projela. Lomení trasy doleva bylo u zvratkových vleků konstrukčně jednoduché, protože zvratka byla navržena tak, aby vždy objížděla kladky z pravé strany. Mimo tento vlek a vlek ZPS ve „špici“ byl např. podobně lomený vlek na Soláni. Tam se také nacházel pravděpodobně jediný zvratkový vlek s lomem trasy doprava. Foto z 22.3.2010.
První podpěra za lomem trasy. Foto z 22.3.2010.
V pořadí 2. až 4. podpěry za lomem byly již částečně demontovány. Foto z 22.3.2010.
Pohled z vrchní části směrem dolů. Zde ve krátkém sledu byly instalovány tři podpěry (č. 15 – 17, v popředí podpěra č. 18). Foto z 22.3.2010.
Pohled od podpěry č. 18 lesním průsekem nahoru. Foto z 22.3.2010.
Podpěra č. 19. Foto z 22.3.2010.
Poslední podpěra v lesní části. Za ní následovaly poslední dvě podpěry a vratná stanice. Foto z 22.3.2010.
Poslední podpěra a za ní vratná stanice. Zde visel pokyn, aby lyžař neuvolňoval závěs. K jeho uvolnění došlo automaticky po přejetí lanovce vratné stanice, za kterou byl umístěn vyhazovač. Foto z 22.3.2010.
Na poslední podpěře byl za kladkou zpětné větve umístěn bezpečnostní vypínač mechanicky spojený s vidlicí, kterou procházelo lano. V případě, že nedošlo k vypojení zvratky na horní vratné stanici a zůstala připojená na laně, zavadila při cestě dolů o vidlici a došlo k okamžitému zastavení vleku. Foto z 22.3.2010.
Na podpěře byla umístěna plechová skříňka s vypínačem a komunikačním zařízením spojeným se spodní stanicí. Foto z 22.3.2010.
Pohled na vlek od vratné stanice. Foto z 22.3.2010.
Vratná stanice. Před lanovcem (vratným kolem) byla původně instalována kladka, která na snímku už není. Připomíná ji pouze vodítko. Za lanovcem byl umístěn vyhazovač – viz detail. Horní stanici byla řešena napínacím výkyvným seřizovatelným paralerogramem. Foto z 22.3.2010.
Nastavitelné napínání vratné stanice. Foto z 22.3.2010.
Sjezdovka ve vrchní části vedená rozšířeným průsekem vedení vysokého napětí. Foto z 22.8.2010
Fotka vleku od horní stanice 1.1.2011. Podpěry jsou částečně rozřezány a bez lana.
Fotka vleku od horní stanice 1.1.2011. Podpěry jsou částečně rozřezány, lano odstraněno.
Částečně demontovaný vlek v lesní části. Foto z 1.1.2010.
Vlek pod lomem stál ještě kompletní. V dubnu 2001 již bylo lano odstraněno i ze spodní části vleku a také zmizely stožáry osvětlení. Foto z 1.1.2011
Lano bylo uchyceno za první podpěru za lomem. Foto z 1.1.2011
Slalomový svah 1.1.2011.
Prázdná dolní hnací stanice zvratkového vleku je poslední vzpomínkou na kdysi velmi oblíbený vlek. Foceno 4.5.2019.
Pohled od dolní stanice zvratkového vleku. Nalevo je bývalý Slalomový svah. Foceno 4.5.2019.
Vlek na Pechancových lůkách byl 14.1.2017 spuštěn po 7 letech. Foto: http://lyzarivk.cz/
Vlek na Pechancových lůkách je posledním provozovaným vlek na Jelenovské. Je vybaven umělým osvětlením a svah je strojově upravován. Foto z 12.1.2019. http://lyzarivk.cz/
Vydáno: 16.5.2019
Článek na facebooku + diskuze ZDE
Aktualizováno: -
JELENOVSKÁ  - ČÁST 2/2: KLUB LYŽAŘŮ VALAŠSKÉ KLOBOUKY
V roce 2013 se vyměnilo vedení Klubu lyžařů VK, které si dalo za cíl udržet ve Valašských Kloboukách dnes již devadesátiletou tradici sjezdového lyžování, a také udržet v provozu zanedbanou lyžařskou chatu. Díky nadšení a úsilí členů se oba tyto cíle daří splnit. Byl modernizován vlek na Pechancových lůkách, který se v lednu 2017 znovu po sedmi letech rozjel. Postupně je rekonstruována také lyžařská chata. Klub lyžařů VK na svém svahu pořádá při dobrých sněhových podmínkách veřejné závody v obřím slalomu a mimo zimní sezonu běžecký závod Klobucký hrb. Vlek na Pechancových lůkách je tak posledním ze šesti vleků, který zůstal na Jelenovské v provozu.

Pozn. v interaktivní mapě lze aktivovat v levé části vrstvu „projekty“, kde jsou zakresleny všechny kdysi plánované lyžařské vleky a čtyřsedačková lanovka.

Tato reportáž vznikla díky ochotné pomoci pana Aleše Fialy - člena současného vedení Klubu lyžařů Valašské Klobouky, který poskytl podklady z archivu svého otce Ivana Fialy, za jehož dlouholetého vedení lyžařského oddílu se postavily všechny vleky a také lyžařská chata. Tímto mu velmi děkujeme!
V roce 1983 došlo k výstavbě druhého, 150 m dlouhého vleku na pravé horní straně blízkých Pechancových luk. Vedle tohoto vleku byl v lednu 1986 uveden do provozu druhý vlek s délkou 338 m, přičemž v obou případech se jednalo o vleky s pevně uchycenými talířovými závěsy vyrobené svépomocně. Kratší, 150 m dlouhý talířový vlek, měl být v roce 1988 přesunut blíže k lyžařské chatě. Byla však přestěhována pouze vrchní stanice a k jeho zprovoznění v nové trase nikdy nedošlo.

Na konci 80. let se objevily první plány na modernizaci areálu. V první variantě bylo plánováno zkrátit zvratkový vlek na původní délku, tedy po lom trasy - vlek by tak obsluhoval jen krátký slalomový svah. Lesním průsekem by pak v přímé trase až k Brumovské silnici vedl nový vlek, pravděpodobně od Transporty Chrudim. Z důvodu neposkytnutí dotace bohužel z tohoto plánu sešlo. Druhou, rovněž nerealizovanou variantou, bylo prodloužení vleku na Pechancových lůkách až nad lyžařskou chatu. Po roce 2000 již dlouhý zvratkový vlek dosluhoval a v roce 2006 s příchodem nových předpisů pro provoz lyžařských vleků jej již nebylo možné dále veřejně provozovat. Do roku 2009 pak ještě sloužil pouze pro členy klubu, aby pak v roce 2009 začala jeho postupná demontáž. Město Valašské Klobuky si nechalo v roce 2008 vypracovat projekt, kdy by starý zvratkový vlek nahradil dvoumístný kotvový vlek. V roce 2009 byl projekt přepracován a namísto vleku se počítalo s vybudováním čtyřsedačkové lanovky, jejíž horní stanice by se nacházela pod hotelem Jelenovská. Z finančních důvodů projekt nebyl realizován. Zatím poslední projekt vznikl v roce 2013 a nechal si jej vypracovat hotel Jelenovská. Počítal s vybudováním čtyřsedačkové lanovky, která by vedla až nad chatky ZPS. Kromě lanovky se počítalo s výstavbou dvou na sebe navazujících vleků vedených v její blízkosti. Stejně jako předchozí projekty i tento realizován nebyl.