Následující reportáž se věnuje vzpomínce na kdysi velmi vyhlášené středisko Jelenovská nacházející se na severním svahu vrcholu Stráně (664 m.n.m.) u Valašských Klobouk. Dominantou tohoto střediska je horský hotel Jelenovská, který je díky své netypické a vysoké konstrukci viditelný i z větší dálky. V okolí hotelu se také nachází spousta chatek, které byly v době největší slávy plné rekreantů, a to jak v létě, tak i v zimě. Konaly se zde školní výlety, lyžařské výcviky, letní tábory i podnikové rekreace. Na cestě k hotelu se nacházel skokanský můstek vybudovaný v 50. letech. V zimě bývalo v provozu až 6 vleků, které provozovali lyžaři z Valašských Klobouk (dnes Klub lyžařů Valašské Klobouky) a zlínský podnik ZPS (interaktivní mapa). Středisko tak lze rozdělit do dvou částí - vleky pod hotelem, které provozovali Klobučané a vleky nad hotelem, které provozovalo ZPS. V první reportáži se podíváme na vleky nad hotelem, tedy vleky provozované ZPS.
Vrátek ve „špici“. První zařízení pro vytahování lyžařů na Jelenovské. Zdroj: http://lyzarivk.cz
První zvratkový vlek v lokalitě ve „špici“. Byl nejen prvním vlekem svého druhu na Jelenovské, ale i v širokém okolí. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Spodní stanice zvratkového vleku ve „špici“. Spodní stanici tvořilo pouze vratné kolo, pohon byl nahoře. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Vlek ve „špici“. Před lesem se lomí trasa vleku doleva a vlek dále pokračuje lesním průsekem. Většinou lyžaři jezdili jen k lesu, tedy po lom trasy. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Lokalita ve „špici“. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Vlek ve „špici“ záplet lana. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Lokalita ve „špici“, kde se pořádaly karnevaly. Sníh zde vydržel velmi dlouho. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Lokalita ve „špici“, karneval. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Lyžařské závody v lokalitě ve „špici“. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Zvratkový dvojvlek na severozápadní straně Stráně (tzv. „sluneční louka“) . Byl vyroben v ZPS stejně jako vleky na Kohútce. Jeho konstrukce je velmi podobná. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Sešlapávání svahu na „sluneční louce“. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
U vrchní stanice vleku na „sluneční louce“. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Dvojvlek na „sluneční louce“. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
„Sluneční louka“. V pozadí dvě spodní stanice dvojvleku. Stejně jako u vlek ve "špici" byl pohon vleků umístěn v horní stanici. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
U horní stanice dvojvleku na „sluneční louce“. Pohon byl umístěn v chatě. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Konstrukce speciální podpěry vleku u horní stanice vleku na „sluneční louce“. Řešení vyhazovače závěsů bylo výhodné umístit na vratnou větev, kde se závěs uvolnil z tahu a nebyl tak „zakousnutý“ do lana. To nebyl problém v případě, že se pohon nacházel ve spodní stanici a nahoře bylo pouze vratné kolo. Zde byl však pohon nahoře a při umístění vyhazovače na tažnou větev bylo nutné závěs uvolnit, aby volně dojel k vyhazovači, jinak vyhazovač projel a hrozilo jeho vniknutí do strojovny. Proto zde byla speciální konstrukce, kde se trasa tažného lana otočila přes první kolo zpět, za ním se pak nacházel vyhazovač a bezpečnostní vidlice vypínače. Za vyhazovačem následovalo druhé kolo, které otočilo trasu lana zpět do původního směru nahoru do strojovny. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
„Sluneční louka“. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Závody na „sluneční louce“. V pozadí dvojvlek. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Stavba Tatrapomy F na „slunenčí louce“. Zdroj: lyžaři ZPS, Alois Láznička
Závody na „sluneční louce“. Zdroj: Lyžaři ZPS, Alois Láznička
Tatrapoma F a pohled na „sluneční louku“ od spodní stanice. V levé části se nacházel zvratkový dvojvlek. Foto cca 2004. Zdroj: Radovan Vrbka
Tatrapoma F a pohled na "sluneční" louku od spodní stanice. V levé části se nacházel zvratkový dvojvlek. Chata strojovny vleku stále stojí (menší chata nalevo od větší, lyžařské, chaty). Foto cca 2004. Zdroj: Radovan Vrbka
Tatrapoma F a pohled na „sluneční louku“ z vrchní části sjezdovky, kde se nacházel dvojvlek. Foto cca 2004. Zdroj: Radovan Vrbka
„Sluneční louka“. Spodní stanice Tatrapomy F. Foto cca 2004. Zdroj: Radovan Vrbka
„Sluneční louka“. Nalevo lyžařská chata. V popředí oblíbená rolba Lavina. Foto cca 2004. Zdroj: Radovan Vrbka
„Sluneční louka“. Foto cca 2004. Zdroj: Radovan Vrbka
Březen 2010 ve „špici“, kdy je vlek cca 25 let mimo provoz. Ačkoliv nikde jinde sníh není, zde se stále drží. Proto se zde ke konci sezóny konaly oblíbené karnevaly.
Březen 2010. Zvratkový vlek ve „špici“. Spodní stanice a první podpěra. Trasa vleku je značně zarostlá. Kryt vratného kola je ohnutý nahoru.
Březen 2010. Zvratkový vlek ve „špici“. Viditelná spodní stanice a první tři podpěry - druhá je zničená od spadlého stromu.
Březen 2010. Zvratkový vlek ve „špici“. Poslední podpěra před lomem trasy, kde se většina lyžařů vypojovala. Ačkoliv je vlek dlouho mimo provoz, stav nátěru je velmi dobrý.
Březen 2010. Zvratkový vlek ve „špici“. Lom trasy. Konstrukce byla kryta stříškou, která je zde propadlá. Zde se většina lyžařů odpojovala. Za lomen vlek pokračoval lesem dalších 100 m.
Březen 2010. Zvratkový vlek ve „špici“. Pohled směrem dolů na lom trasy.
Březen 2010. Zvratkový vlek ve „špici“. Předposlední podpěra. Na horizontu se nachází poslední podpěra a za ní už jen strojovna vleku.
Březen 2010. Zvratkový vlek ve „špici“. Zrezivělé kladky poslední podpěry.
Březen 2010. Zvratkový vlek ve „špici“. V zeleném plechovém boxu byla pohonná jednotka. Před ní na dvou sloupech je umístěn vyhazovač a bezpečnostní vidlice vypínače. Vzadu pak podpěra, jejíž zrezivělé kladky byly na předchozím snímku. Od pořízení fotek v roce 2010 byl vlek postupně rozkrádán a v roce 2018 památkou na vlek byl jen plechový box zarostlý náletovými dřevinami.
Březen 2010. Zvratkový vlek ve „špici“. Pohled, kterým směřovalo tažné lano do strojovny od kladek poslední podpěry. 1. Nejprve byl vyhazovač, který vytlačil závěs z lana. 2. Bezpečnostní vidlice napojená na vypínač vleku - když se závěs dostal přes vyhazovač, zavadil od vidlici a došlo k vypnutí vleku.
Strojovna dvojvleku na „slunenčí louce“ je poslední památkou na tento vlek. Lze si všimnou čtyř děr, kudy vedlo lano dvojvleku do strojovny. Rok 2013
„Sluneční louka“ - nalevo strojovna dvojvleku, napravo chátrající lyžařská chata. Rok 2013
Pohled na „sluneční louku“ v roce 2013. Foceno z místa, kudy vedl dvojvlek.
Poslední podpěra a horní pohonná stanice Tatrapomy F na „sluneční louce“. Foceno 31.12.2014.
Vydáno: 3.5.2019
Článek na facebooku + diskuze ZDE
Aktualizováno: -

JELENOVSKÁ  - ČÁST 1/2: ZPS ZLÍN
Nejdříve lyžařům sloužil vrátek s lanem umístěný nad dnešním parkovištěm u hotelu vedle starého koupaliště (tzv. ve „špici“). Vrátek byl na konci 50. let nahrazen 250 m dlouhým zvratkovým vlekem. Tento vlek byl první vlek tohoto typu v širokém okolí od Valašských Klobouk a jeho technické řešení se stalo předlohou pro další vleky vybudované v pozdější době (pozn. jak jsme již psali dříve, první zvratkový vlek vymyslel a postavil pan Josef Šperka na Portáši v roce 1957). Konstruktérem byl pan František Hurník, lyžař a konstruktér v ZPS. Vlek byl vyroben ve strojírnách ZPS a postaven brigádnicky zaměstnanci. O vlek se starala skupina zaměstnanců ZPS, kterou měl na starosti pan Miroslav Ulma. Sloužil především rekreantům. Sníh zde vydržel velmi dlouho - v 60. letech se zde pořádaly karnevaly i o Velikonocích. Vlek byl také zajímavý svou lomenou trasou.

V roce 1980 zaměstnanci ZPS postavili na severozápadní straně vrcholu Stráně (tzv. „sluneční louka“) 220 m dlouhý zvratkový dvojvlek včetně osvětlení. Měl sloužit především zaměstnancům, ale vzhledem k větší kapacitě se klientela rozrůstala.  Když nebyl velký mráz, na svahu se objevovala mokřina, proto byl využíván pro pořádání karnevalů i starý vlek ve  „špici“ a to až do roku 1986, kdy přestal být využíván.
V roce 1987 byl na opačné straně „sluneční louky“ postaven 300 m dlouhý vlek s talířovými unašeči (Tatrapoma F).  Komfortnější Tatrapoma byla lyžaři preferována, a tak zvratkový dvojvlek, který navíc obsluhoval jen vrchní část sjezdovky, se využíval čím dál méně. Dvojvlek byl kolem roku 2003 demontován. Zbyla po něm jen prázdná chatka vrchní strojovny vleku. Ve stejném roce zaměstnanci hotelu prodali do šrotu strojovnu vleku „Na špici“. Nosná konstrukce vleku s kladkami však nebyla demontována a dále chátrala. Následně ji poničila vichřice a popadané stromy. Postupně mizely kladky i podpěry vleku a v současné době vlek připomíná jen pár zbytků podpěr a plechový box strojovny vleku umístěný na vrchní stanici. Osud Tatrapomy F nabral stejný směr. Vlek jel naposledy v roce 2015. V roce 2016 plánovalo vedení hotelu Jelenovská přesunout vlek blíže k hotelu, ale tento záměr se pro nesmyslnost nakonec neuskutečnil (Tatrapoma byla objednána pro konkrétní terénní profil). Z původních vleků ZPS tedy není v dnešní době v provozu žádný.

Tato reportáž z historie vleků ZPS na Jelenovské by nevznikla bez ochotné pomoci pana Aloise Lázničky - lyžaře a bývalého provozovatele těchto vleků. Tímto mu velmi děkujeme!